Akci zahájila moderátorka večera Romana Chvátalová, která přítomné seznámila nejen s historií tělovýchovné jednoty, plné sportovních úspěchů, ale i s méně šťastnými chvilemi. Ty však byly vždy překonány díky nezdolné dobrovolné práci a entuziazmu svých členů.

Společenský večer ozdobily ukázky tanců členů taneční školy stálice berounské scény Romany Chvátalové.

Poté již došlo na slavnostní ocenění třinácti významných osobností Lokomotivy, jež se zasloužily o rozvoj spolku a potažmo i celého sportovního hnutí na Berounsku.

Tradiční maškarní ples, v pořadí již třetí, pořádalo město Králův Dvůr v sobotu 27. ledna.
Podívejte se: V Králově Dvoře se plesalo v retro stylu s The Beatles revival

Čestné uznání obdrželi: Eva Havelková, Milan Havelka, Anna Hradilová, Karel Hradil, Miluše Juklíčková, Vlastimil Keltner, Stanislav Pála a Josef Urbánek. Čestné odznaky za zásluhy dostali: Milan Garček, Jiří Jirásek, Simona Pokorná a Jaroslava Tomášková a medaili za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu převzal Bohumil Souček.

K báječné atmosféře, která během celého večera vládla, hrál nejen k poslechu, ale i k tanci Golden Big Band Prague se svými sólisty. A tak spolek Lokomotiva Beroun, který čítá téměř 1200 členů, velice přátelsky oslavil významné výročí a důstojně připomněl život spolku.