Při slavnostním zahájení byla Duslova vila plná lidí. Na výstavu, která má být zároveň oslavou jubilejního osmdesátého výročí výtvarníkova narození, se přišli podívat jeho kolegové, známí a přátelé. Mezi nimi byl i starosta Berouna Ivan Kůs, který význam Karla Součka pro Beroun shrnul v závěrečné větě: „Karle všichni tě máme rádi.“ A popřál mu hodně zdraví a ať se mu daří v práci.

Karel Souček si pro návštěvníky výstavy připravil výběr obrazů, kterými chce připomenout svou malířskou cestu od šedesátých let až do současnosti. Na výstavě mohou návštěvníci zhlédnout práce ze všech etap umělcova života, nejrůznější techniky i náměty.

Berounský výtvarník se narodil 11. dubna 1938. Od mládí věděl, že je mu souzeno výtvarné umění a především malířství. V šedesátých letech vystudoval Karel Souček „Hollarku“, na níž se věnoval malbě a grafice. V době studia působil již několik let jako výtvarník. V roce 1955 nastoupil do propagačního oddělení Králodvorských železáren a zůstal jim věrný až do jejich konce. Neuvěřitelných 45 let. Po odchodu ze železáren se věnoval naplno volné tvorbě. Ale i v dřívějších letech měl mnoho dalších aktivit. Spolupracoval s novinami, pro něž připravoval ilustrace a dodával jim fotografie. Pracoval i pro město Beroun, navrhoval loga, diplomy, pamětní listy, ilustroval knihy.

Šťastnou dobou byla pro malíře šedesátá léta. Při cestách do zahraničí nacházel nové náměty, získával nové možnosti prezentace. Na výstavě mohou návštěvníci zhlédnout práce ze všech etap umělcova života, nejrůznější techniky i náměty.