V souladu s nařízením je proto celoplošně zakázána celá řada věcí. Hasiči mezi zákazy jmenovali: používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní a lesní cesty, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem a podobně.

Kromě toho nařízení zakazuje rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně jako je pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství, kouření nebo i jízdy parní lokomotivy v lesích a jejich okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů, v souvislém rostlinném porostu umožňující další šíření požáru, zemědělských obdělávaných plochách, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení a jejich okolí pak do vzdálenosti 100 m a to platí také u stohů sena a slámy.

Výjimky jsou možné

Pokud je v obcích organizováno veřejné „Pálení čarodějnic“ je třeba uvést, že v případě, že má organizátor zajištěna protipožární opatření v prostoru, kde bude rozdělán oheň (stálý dozor, požární hlídka) a nejedná se o místo se zvýšeným nebezpečím požáru, je možné akci za těchto bezpečnostních podmínek uskutečnit.

„Jedná se o výstrahu pro téměř celou republiku. Kraj má povinnost toto Nařízení schválené v roce 2020 aktivovat vždy, když výstraha ČHMÚ přijde. Samozřejmě mě mrzí, že se tak stalo právě nyní a může to ovlivnit řadu připravovaných akcí v obcích, ale bezpečnost musí mít přednost. Platí, že nařízená opatření se vztahují na místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zejména na oblasti lesů a trvalých rostlinných porostů umožňujících šíření požárů, jako jsou například louky,“ vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Bližší informace podají hasiči

Bližší podrobnosti ke konání akce sdělí organizátorům příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Opatření vydaná v Nařízení se nevztahují na soukromé akce na zabezpečeném místě, a to za předpokladu, že se nejedná o spalování na volném prostranství a ohniště je dostatečně ohraničeno jak před termickým působením na okolní materiály, tak proti přenosu požáru větrem atd. Tedy nařízení se nevztahuje se na obvyklé ohýnky na soukromých zahradách nebo grilovaní. Doporučena je však zvýšená opatrnost. Kraj zároveň upozorňuje, že v případě vyhlášené výstrahy před nebezpečím vzniku požáru je automaticky odstavena aplikace pro nahlášení pálení na stránkách HZS.

"Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů," upozornil Libor Pospíšil vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS. Podle Veroniky Švorcové Mocové, mluvčí středočeských hasičů se každý, kdo zákaz neuposlechně vystavuje nebezpečí pokuty nebo dalších postihů. "Kdyby se nějkomu vymknul oheň z kontroly a způsobil škodu na pojištěném majetku, pojišťovna v takových případech krátí pojistné plnění," dodala.