Bylo jich celkem osm, za každou splněnou úlohu děti získaly klíč. Právě osm klíčů potřebovaly k tomu, aby otevřely truhlu. Než se tak stalo, musely uvést jména všech žen Karla IV., vytvořit gotický oděv, postavit Karlštejn a čekal na ně i středověký souboj. „Přišli se za námi podívat i chlapci a děvčata z mateřské školy," sdělila vedoucí Městské knihovny Hořovice Martina Stelšovská.

Plnění úkolů střídala četba z knihy Vzpoura strašidel od Jiřího Holuba. Zpestřením bylo i vystoupení orientální tanečnice a chrliče ohně. A co se stalo, když děti získaly všech osm klíčů? Mohly otevřít truhlu, ve které byla kronika Nocí s Andersenem. „Do ní si každý obkreslí ruku a podepíše se. Ráno, až se děti probudí, mohou připsat svůj pocit z akce," prozradila Martina Stelšovská. Jak dále uvedla, po dlouhé a výjimečné noci v knihovně, která se konala z pátku na sobotu, si všichni pochutnali do dobrotách, které jim napekly maminky.