Festival Talichův Beroun pořádá Talichovo Berounsko. U umělcova hrobu se v úterý sešli představitelé města, Kruhu přátel hudby a ZUŠ Beroun, která nese dirigentovo jméno.

Nejprve zazpíval pěvecký sbor Slavoš. Poté všechny přivítala ředitelka Talichova berounska Karolina Froňková. U hrobu promluvil také houslista a prezident festivalu Jan Talich. Poté byli položeny kytice na hrob rodiny Talichových.

Podvečerní vernisáž výstavy Talichův Beroun as gramofonová deska proběhla v prostorách Společenského domu Plzeňka, a to za přítomnosti ministra kultury Martina Baxy a dalších vzácných hostů, potomků dirigenta a sponzorů. K vidění na výstavě jsou i předměty jako housle, koncertní frak či pracovní stolek z dirigentovy pozůstalosti, které jsou uchovány v berounském muzeu a Talichově vile, kterou obývá vnuk dirigenta Michal Dejmal.

Na večerním zahajovacím koncertu již 41. ročníku Talichův Beroun na úvod promluvili Karolina Froňková. a Ivan Kůs, předseda správní rady festivalu. Do posledního místa zaplněný sál Společenského domu Plzeňka přivítal Symfoniský orchestr Českého rozhlasu řízený Zbyňkem Müllerem a houslistu Jana Talicha.

Čtyřicátý první ročník akce zahájila starostka města Soňa Chalupová. Zahajovací koncert se konal pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.