Jaroslav Balvín je fotograf a zároveň ředitelem Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Vystavené fotografie jsou výsledkem jeho dvacetileté práce s Romy a romskými spisovateli či učiteli. Spoluautorka snímků Monika Farkašová je absolventkou univerzity v Nitře.

Výstavu uspořádala Základní škola Loděnice, její organizaci měla na starosti pedagožka Emilie Marcinová. Expozici ale provázela smůla. Na místo v berounské galerii Holandský dům čekala dva roky. Když už byla na řadě, interiér zaplavila voda z prasklého vodovodního řádu. Nakonec se podařilo sehnat náhradní prostory v knihovně.

Patronem výstavy se stal senátor a králodvorský zastupitel Jiří Oberfalzer. „Když mě paní Marcinová oslovila, tak jsem neváhal, protože rád vždy podpořím jakoukoliv iniciativu, která rozvíjí u dětí kreativitu, vnímání světa a tvůrčí schopnosti. To hlavní, co mě na tom zaujalo, byla ta dětská soutěž, kterou inspirovaly vystavené fotografie,“ řekl Oberfalzer.

Děti dohromady namalovaly 300 obrázků. Do knihovny se dostalo třináct nejlepších prací, ostatní jsou k vidění ve vestibulu loděnické školy. Výtvarným zadáním provedla děti učitelka výtvarné výchovy Eva Kadlecová. Ta se také během vernisáže ujala slavnostního vyhlášení vítězných prací.

O doprovodný program vernisáže se svým zpěvem postaral Štěpán Karbulka ze Soukromé základní umělecké školy Dr. Lidinské Beroun. Monika Farkašová pak přednesla báseň Bůh je veliký malíř od romského básníka, filosofa a zakladatele Matice romské Vláda Oláha a předčítala z knihy Eleny Lackové, první romské absolventky Univerzity Karlovy.

Výstava bude v berounské knihovně k vidění do soboty 30. dubna.

Ocenění mladí umělci:

Kategorie 1. – 5. třída
1. místo: Jonáš Bercha (5. B)
2. místo: Ondřej Šafránek (3. B)
3. místo: Adélka Šináglová – (1. B)
4. místo bylo společné – Tadeáš Rajm a Josef Smola (oba 5. B)

Kategorie 6. – 9. třída
1. místo – Hedvika Morávková (7. C)
2. místo - Uliana Sachuk – (6. B)
3. místo - Matyas Ducháč (6. A)
4. místo – Sofiya Kris a Radka Poncarová (6. C)
5. místo – Šárka Štolcová (9. A)
6. místo – Matěj Veselý (6. B)
7. místo – Kateřina Hošková (9. A)