Soutěž organizuje Národní protidrogová centrála v různých městech po celé republice už od roku 2011. Město Hořovice na základě vzájemné spolupráce s centrálou dostalo příležitost se do akce zapojit. „Soutěž motivuje žáky a studenty k tomu, aby se zamysleli nad protidrogovou tematikou a vytvořili plakát, který upozorní veřejnost na zneužívání návykových látek a dopady takového jednání,“ přiblížila protidrogová koordinátora města Hořovice Alena Ratajová.

Přihlášení žáci a studenti z hořovických a okolních škol mají nyní tři měsíce na to, aby vytvořili svůj plakát. Odborná komise jejich díla poté posoudí a v dubnu letošního roku dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Vítězná díla se stanou součástí putovní výstavy a budou cestovat po dalších městech České republiky.

„Výstavu si může veřejnost prohlédnout ve vstupní hale městského úřadu, případně po předchozí domluvě si ji školy mohou zapůjčit a vystavit ji ve svých prostorech,“ dodala koordinátorka.

Vernisáže se zúčastnili zástupci škol, kteří se mohli seznámit s výtvarnými díly a pohovořit s rovněž přítomnými zástupci Národní protidrogové centrály, Městské policie Hořovice, Policie České republiky a vedením radnice. Zahájení výstavy se také zúčastnili pracovníci odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství hořovického úřadu.