Vyvrcholením roční činnosti sboru pak byl vánoční koncert v augustiniánském kostele Zvěstování Panny Marie v Zaječově. Dětský sbor přinesl všem výjimečný zážitek. Se zaječovskými zpěváky se budou lidé vídat určitě i v letošním roce.

Pěvecký sbor působí v zaječovské základní škole zhruba od roku 1994. „Po krátké přestávce navázal na tradici původního pěveckého a recitačního souboru z osmdesátých let, který vedly učitelky Marie Ledrerová a Anna Kratochvílová. Kontinuita je zachována tím, že jeho někdejší členky dnes na škole učí a v činnosti sboru i dalších hudebních kroužků pokračují," uvedla ředitelka Základní školy Zaječov Marie Ernestová.

Školní kapely

V čele sboru nyní stojí vyučující hudební výchovy Markéta Erazímová. „Velkou oporou jí je Pavla Komínková, a to zejména po organizační stránce. Obě vedou hudební kroužky celoročně – pěvecký, hru na kytaru, flétny. Kolegyně Erazímová již několikrát dala podnět k založení školní kapely, která pak po odchodu žáků z naší školy pokračuje v hudebních produkcích, ať už jako celé hudební uskupení, nebo alespoň jednotliví hráči," pokračuje ředitelka školy.

Zástupce zaječovské základní školy těší, že mnozí regionální hudebníci získali lásku k hudbě, ať už vážné, dechové či rockové, právě v zaječovské škole. „Naše bývalá žákyně a sboristka slečna Daniela Ungrová se dokonce zpěvu věnuje profesionálně," zmínila Marie Ernestová.
Pěvecký sbor v Zaječově má přibližně pětatřicet členů, převažují dívky, ale jsou zde 
i chlapci, například Petr 
a Václav Komínkovi, Adam Kasík, Petr Vaníček. Při větších vystoupeních pomáhají 
i další učitelky, konkrétně jde o Evu Jíchovou a Katku Ciprovou. „Odhadujeme, že za novodobou existenci sboru jím prošlo asi tak sto padesát zpěváků. Někteří se rádi vracejí a se sborem si občas zazpívají, zejména při vystoupeních v místním kostele Zvěstování Panny Marie," doplnila ředitelka Marie Ernestová.

Mravenčí práce

Ta připomíná, že za zdařilým vystoupením je nutné hledat mnoho mravenčí práce, jak u pedagogů, tak u dětí – od výběru skladeb, přípravu not
a zpěvníčků přes aranžování hudebních podkladů až po každotýdenní nácviky.

Jádro sboru tvoří pěvecký kroužek, který se schází každou středu od 13.30 do 14.30 hodin v učebně hudební výchovy. Děti vystupují na akcích školy, při slavnostních příležitostech v obci a okolí, snaží se rozdávat radost hlavně starší generaci, navštěvují domovy seniorů v Hořovicích a Těních.