Město a hudba

Jiří Peřina navíc připomněl, že Hořovice a hudba měly k sobě vždy velice blízko. „A to i historicky. Vzpomeňme odkaz velkého českého"Paganiniho" Josefa Slavíka," zmínil starosta Hořovic s tím, že pedagogům a studentům hořovické základní umělecké školy patří velké poděkování za to, že se jim daří fenomén hudby rozvíjet.

Slova Jiřího Peřiny zazněla těsně po skončení koncertu. Posluchači s ním mohli jen souhlasit, koncert byl pro přítomné krásným zážitkem. Mezi návštěvníky se navíc nacházela řada bývalých studentů. Jednou z nich byla i hostomická lékařka Jarmila Jiráková. „Hořovickou uměleckou školu jsem navštěvovala od osmi do jedenácti let. Učila jsem se zde hrát na housle," prozradila Jarmila Jiráková s tím, že středeční koncert pro ni byl výjimečným zážitkem.

Výročí narození

Škola vznikla v roce 1949 jako Městský hudební ústav, roku 1951 se stala Hudební školou, v roce 1961 Lidovou školou umění a od roku 1990 je Základní uměleckou školou. Od počátku nese jméno houslového virtuóza Josefa Slavíka (1806 – 1833), prvního reprezentanta pražské houslové školy, který pocházel z významné podbrdské kantorské a hudební rodiny.

Středeční koncert se konal právě v předvečer jeho 209. výročí narození. Představili se zde bývalí absolventi školy, pro které se hudba stala životním posláním. Rozhodně mezi ně patří Květuše Ernestová, sestry Slavíkovy, Táňa Rezková, Jana Češpivová-Klimtová, nebo Tomáš Kuhn.

Obdiv a úcta

Nechyběli ani bývalí pedagogové školy, jako je Kamil Tichota, Jan Krejčí, Josef Hřebík nebo Alena Spilková. Velkým zážitkem bylo vystoupení smyčcového souboru absolventů a přátel školy pod vedením emeritního ředitele Františka Procházky. „Všichni si zaslouží obdiv a úctu za dlouholetou činnost v tak krásném oboru, jako je hudba," konstatoval ředitel Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice Jakub Albrecht. Jak dále uvedl, o domluvu s účinkujícími se nejvíce zasloužila Květuše Ernestová. Jako bývalá absolventka a současná učitelka zpěvu a hry na klavír je v hořovické základní umělecké škole velice aktivní a patří k vyučujícím, kteří jsou na škole nejdelší dobu.

Na konci slavnostního večera starosta Hořovic Jiří Peřina pokřtil Almanach školy. Almanach k 65. výročí založení školy je k dostání v kanceláři hořovické základní umělecké škole na Palackého náměstí Hořovicích. Stojí dvě stě korun. Další koncerty se uskuteční ve velkém sále Kulturního klubu Žebrák, a to 24. dubna a 27. května.