Středočeští radní schválili návrh na poskytnutí dotace ve výši 200 000 korun organizaci Magdaléne. Díky krajskému příspěvku si zájemci na festivalech budou moci například ověřit hladinu alkoholu před tím, než se posadí za volant svého auta.

„Společnost Magdaléna je nezbytnou součástí systému adiktologických služeb ve Středočeském kraji. Na radě jsme podpořili její projekt zaměřený na rozšíření práce s uživateli návykových látek a alkoholu na hudebních festivalech. Jde o rizikové prostředí, kde se k alkoholu nebo jiným návykovým látkám může dostat spousta lidí včetně těch, kteří jindy v této oblasti neexperimentují. I proto považujeme preventivní aktivity za velmi důležité,“ vysvětlila hejtmanka Petra Pecková.

Společnost Magdaléna připravila na letošní rok inovaci se zaměřením na vzdělávání pořadatelů a personálu festivalových akcí. Připravuje například detailní manuál pro pořadatele s postupem k zajištění bezpečnější přípravy i průběhu samotné akce. Budou zde zdůrazněna konkrétní rizika, jak se na ně připravit či jak jim předcházet. Festivalový personál také dostane kontakt na pracovníky Magdalény přítomné na akci, které mohou v případě potřeby kontaktovat. Součástí projektu je i následné vyhodnocení akce – pořadatel dostane podrobný feedback s tím, v čem uspěl a co by bylo vhodné zlepšit pro větší bezpečnost a dbaní na snižování rizik.