Před třemi lety byl založen unikátní festival, který v České republice nemá obdoby. Loňský výtěžek ze vstupného putoval na denní stacionář Klubíčko a i letos chtějí pořadatelé vybrat organizaci, kde by peníze výrazně pomohly. Co o festivalu říká jeho zakladatel senátor Jiří Oberfalzer?

Za jakým účelem vlastně festival vznikl?
Festival jsem si vymyslel sám, když jsem chtěl přispět Berounu a Berounsku nějakou významnější kulturní akcí pro širší skupinu fandů moderní muziky. Dlouhá léta jsem pracoval v neziskovém sektoru, a proto jsem hned od začátku chtěl, aby to nebyla jen zábava, ale aby měl festival také nějaké další poslání, charitativní dopad. Proto je vždy spojen s podporou nějaké obecně prospěšné organizace z našeho regionu a s její propagací.
A jak se přišlo na jeho název?
Název jsem zvolil jednoduše. Hlavním pořadatelem je totiž můj nadační fond Letorosty a koná se v Berouně… Mimochodem propagace Berouna
a okolí je jedním z vedlejších efektů celé akce. V rádiu, televizi i v denním tisku se s festivalem „veze“ Beroun na území celé republiky.
Má festival nějaký vyhraněný hudební žánr nebo si na své přijdou milovníci všech hudebních stylů?
Žánrové zaměření festivalu odpovídá záměru oslovit co nejširší skupinu mladší a střední generace – je to folk a rock. Pro milovníky vážné hudby máme jiné akce, například v kostele sv. Jakuba, teď začátkem června to bude koncert Mariny Kociánové s dechovým triem. Přemýšlím i o akci pro starší generaci, ale to je teprve v zárodcích.
Už víte, kdo bude na třetím ročníku účinkovat?
Ano, program máme již hotový. Kapely potvrdily svou účast. Budou zde Tři sestry, Michal Pavlíček a Monika Načeva, Fleret, Vašek Koubek, Visací zámek, Lety mimo, Znouzectnost, Spejbls helpers (což je ACDC revival). Bohužel odpadl Vlasta Redl. Máme ale jedno veliké překvapení, které ale ještě nesmíme prozrazovat.
Půjde letošní výtěžek opět na Klubíčko? Jaká byla vlastně loni vybraná částka a co za ni bylo pořízeno?
Loňský dar Klubíčku byl 140 tisíc korun. Byl předem určen na úhradu vybavení mikrobusu pro přepravu vozíčkářů do denního stacionáře Klubíčka. Každý rok se snažíme přizvat jinou organizaci. V prvním roce to byl spolek Lomikámen, loni Klubíčko. Letos jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou soutěž na neziskového partnera festivalu.
Plánujete letošní ročník opět v autokempu Na Hrázi a se stejnou výší vstupného?
Letošní ročník se koná v sobotu 15. září opět v autokempu. Vlastní festivalový program ještě předznamená zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi, na jeho pořádání se spolu s profesionály bude podílet i berounské mateřské centrum Slunečnice. Vstupné bude nejspíš vyšší. Všechno záleží na tom nevysloveném překvapení. Když to ale vyjde, budeme muset zdražit. Pořád však bude platit za bezkonkurenčně nejlevnější hudební přehlídku tohoto typu. Cena jednoho lístku je totiž nižší než vstupné na samostatný koncert některých vystupujících kapel. Určitě však zachováme zvýhodněné vstupné pro studenty, důchodce, hendikepované a rodiny s dětmi.
Mají pořadatelé Letorostů nějaký vysněný cíl, a to ať už se jedná o vybranou částku, nebo o velikost festivalu a počet účinkujících?

Sen určitě máme a vypadá takto: Na dvou podiích v autokempu Na Hrázi probíhá festival Berounské Letorosty. Jedno podium je komornější a trochu folkové, to druhé čistě rockové. Hlavní část programu, která se koná v sobotu, navštíví zhruba 5 tisíc diváků. Dopolední program pro děti je oblíbenou atrakcí berounských rodin, v pátek a v neděli běží přehlídka začínajících kapel. V rámci hlavního programu jsou oceněny tři nejlepší obecně prospěšné projekty z regionu, a to konkrétně darem ve výši 150 až 200 tisíc korun pro každý z nich.