„Jelikož se jedná o funkční lom pod dozorem Státní báňské správy ČR, je potřeba při pohybu po lomu dodržovat báňské předpisy zejména z pohledu bezpečnosti. Z tohoto důvodu je nepovolaným osobám vstup zakázán," upozornil Igor Novák, ředitel Velkolomu Čertovy schody, pod který spadá i Homolák.

Lom byl otevřen v roce 1918 a využíval se pro těžbu vápence. Ta byla ukončena v roce 1984. Homolák byl původně bez jezera, ale přirozený krasový odtok ze dna lomu se postupně zanesl, takže došlo k jeho zaplavení. Teď je sice vytěžený, ale ukládá se do něj materiál z jiné těžby. Z tohoto důvodu může neukázněné lidi pokutovat pouze Státní báňská správa České republiky.

„Lom Homolák kontrolujeme jednou ročně. Máme jen 20 inspektorů na 100 lomů. Pokud inspektor zjistí, že je v lomu osoba neoprávněně, uloží jí pokutu 15 000 korun," řekl tiskový mluvčí Státní báňské správy ČR Bohuslav Machek.