Řekli byste, že v dnešní době technického boomu, honbě za materiálními požitky a naplněním osobních ambicí už nenajde básník a jeho dílo své místo. Ale jak dokazuje tvorba Petra Petříčka z Hořovic, je tomu právě naopak.

Dokonce se jeho básně dokonale snoubí s moderní technikou, jak dokazuje jeho sbírka Na vlnách netu. A právě tato knížečka získala v září mimořádnou Mobelovu cenu. Tuto „svou“ cenu udělil autorovi jiný významný český básník Alois Marhoul pod záštitou Obce spisovatelů České republiky.

Básník Petr Petříček z Hořovic si ocenění velmi váží. „Díky panu Marhoulovi se díla posuzují na základě kvality. Z toho mám velkou radost, básníci to mají dnes těžké. Lidé nečtou, knihy nekupují. Z toho důvodu je malá odezva. Každé ocenění proto potěší,“ prohlásil hořovický básník Petr Petříček.

Básník Alois Marhoul vyhlašoval 6. ročník Mobelovy ceny. Dále byla udělená Mobelova uznání a pochvaly.

Text:

VÁCLAV MERHAUT

RADKA KOČOVÁ

Mobelova cena

je nejprestižnější české básnické ocenění – je čestné, zcela korektní, není zatíženo žádným komerčním či marketingovým vlivem pořadatelů, sponzorů, distributorů či knihkupeckých řetězců a podobně, jak je tomu zřejmě u jiných cen. Jeden z největších žijících českých básníků Alois Marhoul (63), autor deseti sbírek, ji uděluje na základě svého hodnocení po konzultaci s přáteli z poetické sféry na principu zcela neústupných požadavků na kvalitu. Jiná hlediska neexistují a nelze je nijak ovlivnit. Je to skutečně cena za umělecký výkon na poli české slovesné kultury v oboru poezie. Záruka korektnosti této ceny je velmi staromódní – je to charakter Aloise Marhoula, který nelze nikým a ničím vytěsnit. Tato hodnota je nemoderní…, je však zcela nehnutelná.  Felix Boom