Řečníkem bude Jan Hábl, docent na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně, kazatel Církve bratrské a komeniolog, mimo jiné autor knih I když se nikdo nedívá, Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského a jinotajného románu (nejen) pro děti Labyrint upgrade.

Přednáška se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 od 17:30 hod. ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně.