Místem autorského čtení básníka Petra Petříčka, které se usktueční v neděli 20. března, je hořovická kavárna Dobrá adresa. Setkání začíná v 16 hodin a návštěvníci se mohou těšit nejen na čtení veršů, které získaly celou řadu ocenění v celostátních soutěžích poezie. Pořad bude provázen hudbou a zpěvem a možná přijde i další zajímavý host.