Následky ničivé povodně v srpnu roku 2002 má dodnes v paměti celý národ, ale především ti, které voda připravila o domov nebo jim přichystala měsíce i roky práce na nápravách škod. Ještě dlouho se z nich lidé vzpamatovávali. Patřili mezi ně i Letovští. K chvilkovému odreagování bezprostředně po povodni jim tehdy pomohl Koncert na mostě. Ten se po přestávce chystá i letos, a to v pátek. Všechno o programu i historii akce prozradil v rozhovoru jeden z organizátorů Miloslav Frýdl.

Jaký byl podnět k uspořádání prvního Koncertu na mostě? Co bylo jeho záměrem?
Koncert jsme uspořádali na začátku září 2002, vlastně hned poté, co opadla velká voda a kraj kolem dolní Berounky se začal vzpamatovávat z následků ničivých záplav. Chtěli jsme, aby se lidé trochu odreagovali od stresu, který záplavy všeobecně způsobily, aby si alespoň na chvíli odpočinuli od starostí a nekonečné práce. Koncert byl také míněn jako poděkování těm, kteří nezištně při povodních pomáhali. A v neposlední řadě jsme chtěli získat nějaké peníze na pomoc obcím poškozeným záplavami. To se povedlo. Vybralo se bezmála 150 000 korun. Lidí přišlo několik tisíc, zájem byl obrovský. Rok nato, v roce 2003, jsme akci za podobného zájmu diváků zopakovali. Od té doby se Koncert na mostě nekonal, až letos.

Podle čeho padl výběr místa zrovna na Lety?
Lety jsme tehdy vybrali jednak proto, že byly jednou z nejzničenějších obcí poberounského kraje, jednak z toho důvodu, že zde stojí most, přes který jde silnice spojující náš kraj s hlavním městem. Ve dnech, kdy byl most v důsledku povodní uzavřen, jsme byli takřka dokonale od Prahy odříznuti.
Svoji roli při výběru místa hrála i skutečnost, že starosta Letů Jiří Hudeček patřil při povodních mezi nejaktivnější veřejné činitele v našem kraji; organizoval pomoc nejen ve své obci, ale i v okolí.
Koncert letošní je připomínkou koncertu v roce 2002, proto se logicky bude odehrávat na tomtéž místě.

Kdy jste celou akci začal připravovat a co bylo při přípravě nejtěžší?
Přípravy na letošní koncert začaly už na jaře. Nejtěžší bylo získat peníze na program a režii akce. Zatímco před pěti lety všichni účinkující logicky a samozřejmě vystoupili bez nároku na honorář; veškerý zisk, bezmála 150 000 korun byl určen obcím v Poberouní na odstraňování povodňových škod – letos už nebyl důvod něco podobného po vystupujících požadovat.

Jaký bude program letošního koncertu? Obměnili jste účinkující?
Před těmi pěti lety jsme vzhledem k benefičnímu charakteru akce chtěli, aby účinkovalo co nejvíce umělců, amatérů i profesionálů, kteří jsou doma v kraji kolem Berounky. Aby to byla akce ve stylu: Kraj sobě. I to se povedlo. Vedle mnoha amatérů se předvedl i nejeden profesionál jako Pavel Vítek, close zoom_in Ondřej Hejma, Štěpán Rak a další.

Letos jsme v první řadě oslovili ty, kteří vystupovali tenkrát. Dohodli jsme se skoro se všemi. Jako speciálního a milého nováčka v Letech letos přivítáme přeslavnou cimbálovku Hradišťan, jejíž písničky o vodě patří mezi ty nejkrásnější. S kytarou zazpívá i středočeský hejtman Petr Bendl.

Chystáte i nějaký doprovodný program?
V rámci koncertu středočeský hejtman Petr Bendl předá Cenu Našich novin – Cenu Arnošta Tučka, která je určena těm, kteří nezištně pracují pro to, aby se v Poberouní i na Podbrdsku žilo lépe. Součástí akce bude také program pro děti, výstava fotografií z povodní, výstava záchranářské a vojenské techniky a – pokud se stihnou všechny práce, tak i prohlídka Mateřské školy v Letech. Ta stará musela být právě v důsledku povodní zbořena. Na novou dlouho nebyly peníze, teď už stojí a vše nasvědčuje tomu, že 1. ledna 2008 bude slavnostně otevřena.

Pátek 28. září u mostu Lety od 13.45 hodin

Hradišťan
Greenhorns + Jan Vyčítal
Pavel Vítek
Třehusk
Notičky
Jan Matěj Rak
Vlak na Dobříš
Petr Bendl s kytarou
Kapičky
Harry band
Orkus
Pořadem bude provázet Debora Štolbová a Jiří Oberfalzer
Atrakce pro děti, jarmark, občerstvení, výstava záchranářské a vojenské techniky