Je tu ale velmi důležitá podmínka: je nutné, aby daný člověk měl přímý vztah k Berounu, případněk, aby se na město vztahovala jeho činnost. Pokud už se rozhodnete někoho takového navrhnout, musíte dostatečně a podrobně zdůvodnit zásluhy navrhované osobnosti, nebo kolektivu.

Nominace je možné zaslat na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mailovou adresu: osva@muberoun.cz. Případně je možné vyplnit formulář na webu města: ten je k dipozici v záložce Organizace, Kultura a Volný čas, Městské pocty.

O tom, kdo získá nakonec Cenu města Berouna, rozhodne zastupitelstvo hlasováním na návrh městské rady.