Požární útoky předvedla i žákovská družstva. Po celý den byla pro zájemce na návsi vystavena historická i novodobá hasičská technika a také fotografie a dokumenty z historie tlustického sboru. Program zpestřila vystoupení mažoretek a žáků místní mateřské a základní školy a večer slavnosti zakončila taneční zábava v hostinci U Vlčků.