Poté klavíristé publiku nabídli dvě skladby, a to jak v sólovém podání, tak i za doprovodu svých učitelek Jany Johnové i Kateřiny Medové. Dalšími, kdo představili svoji hru na klavír, byli Jakub Zdílna a Jan Ševčík.

Jakousi „výjimkou“ repertoáru byla Adéla Šťávová, která sál zaplnila melodiemi ze svého akordeonu. Nejprve zahrála sólově a poté ji doprovodil učitel Jaroslav Krasničan.

Absolventi po skončení koncertu obdrželi květinu, drobné dárky a nechybělo společné fotografování na památku.