Slova se ujal Kamil Machart, majitel stejnojmenného nakladatelství, které knížku vydalo. „Rád bych mezi námi přivítal autora díla, pana Michala Hejnu. I z obavy, aby nehovořil příliš skromně, tak se té chvály ujmu já a pokusím se jej představit. Michal Hejna je vystudovaný inženýr a téměř dvě desetiletí pracuje soukromě jako geolog. K jeho zálibám patří regionální příroda, historie a speleologie,“ řekl na úvod nakladatel.

Na rozdíl od předešlých publikací, na kterých se Hejna podílel, kniha Člověk a podzemní svět se nezaměřuje na region, ale rozpíná se na všechny kontenty světa. „V knize opouštím region Berounska a Hořovicka, ale neopouštím své oblíbené téma podzemí. V poslední době vyšlo hodně knížek, které se věnují jeskyním z hlediska jejich vzniku či archeologie a paleontologie. Všechny tyto publikace na téma nahlížejí z dnešních znalostí, kdy už víme, co v nich najdeme a proč. Což je zajímavé, ale určitě je také zajímavé, jak jsme k tomuto poznání došli. To právě mapuje tato kniha,“ uvedl autor.

V knize se tak mohou lidé dočíst řady zajímavých teorií, které dnešnímu čtenáři často vykouzlí úsměv na tváři. „Například teorie o tom, že jeskyně vznikaly tím, jak se po Velké povodni rozkládaly těla zvířat a vznikající plyny roztahovaly horniny,“ nastínil stručnou ochutnávku autor a zmínil, že i když v knize opouští domovský region, ten se i tak v díle vyskytuje skrze popis literáta a historika Bohuslava Balbína.

„Našel v ní své místo i berounský občan a geolog Karel Žák, který přišel s významným objevem. Ten záměrně nechci zmínit, abyste měli důvod do knihy nahlédnout,“ dodal s úsměvem autor s tím, že se objevu ujala americká NASA, která s ním nyní pracuje při hledání vody na Marsu.

K dokončení titulu přispěla i pandemie, sběr materiálu trval patnáct let. „Podle stáří jednotlivých souborů v počítači jsem podklady dával dohromady od roku 2006. Zrálo to tedy dlouho a v podstatě, když mě loni v říjnu skolil covid, naštěstí lehce, tak jsem tři týdny nikam nesměl a nic moc dělat, to spustilo napsání knížky,“ řekl autor.

Čtvrteční křest doprovodilo i hudební vystoupení Andreje Beneše za doprovodu Jaroslava Hudce, kteří přítomným například zahráli árii pozdně renesančního skladatele Giulia Cacciniho.

Michal Hejna je autorem více než stovky odborných a popularizačních časopiseckých článků. Kromě knihy Člověk a podzemní svět napsal nebo spolupracoval ještě na dalších šesti publikacích, včetně titulu Houby Berounska a Hořovicka od Oldřicha Jindřicha, která bude slavnostně představena tento měsíc. Je držitelem ceny Prix Non Pereat – Média na pomoc památkám, kterou mu v roce 2019 udělilo sdružením Pro Bohemia a Syndikát novinářů České republiky.