Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského se letos poprvé zastavilo i v areálu bývalých kasáren 88. pěšího pluku před Městskou knihovnou Beroun. Tam na návštěvníky čekalo dobové tržiště a krátký historický program. V neděli se vévoda vydá přes Srbsko na Karlštejn vstříc císaři Karlu IV. a jeho královskému průvodu.

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let. Námětem je opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.