V neděli 5. dubna od 14 do 17 hodin budou v areálu zahrady pro návštěvníky připraveny výtvarné dílničky a stánky s jarní a velikonoční tématikou, soutěže pro děti, jízda na ponících a další zábavné aktivity. Těšit se můžete také na loutkovou pohádku.

Šikovné pekařky i pekaři mohou přinést svůj výtvor do již druhého ročníku soutěže o nejkrásnějšího velikonočního beránka. Novinkou letošního velikonočního setkání bude výstava všech donesených vlastnoručně vyrobených kraslic s vyhodnocením té nejlepší, podle hlasování návštěvníků. Během akce bude zajištěno občerstvení. Vstupné dobrovolné.