V rámci této akce, kterou bude moderovat Helena Vondráčková, proběhne dětská výtvarná soutěž pro žáky základních a mateřských škol na téma Letíme balónem a soutěž o nejhezčí Moranu.

Ta je určena pro všechny věkové kategorie z okolních obcí.

„Vyzval jsem starosty okolních obcí, aby se jejich obce do naší soutěže zapojily," upozornil starosta Karlštejna Petr Rampas.
Soutěž Karlštejna o nejhezčí Moranu má svá pravidla. Postava Morany nemůže být z jakéhokoli materiálu.

„Morana je stylizovaná postava ženy vyrobená ze slámy či jiného podobného materiálu, s namalovaným obličejem a oblečená do ženských šatů. Soutěžící by měli myslet na to, že bude spálená, a tak by měla být vyrobená z ekologicky spalitelných materiálů," upozornil Petr Rampas.

Všechny Morany bude přímo při slavnostech hodnotit pětičlenná komise vybraná z přítomných starostů nebo zástupců obcí, které se soutěže zúčastní. Této komisi bude předsedat bavič a moderátor Petr Novotný, jako umělecký arbiter.

Komise bude hodnotit nejen originální zpracování, ale i umělecký dojem. Soutěžní díla nesmějí býti z umělých hmot a nesmějí býti obscénní a urážlivá. A co vedlo vedení obce k vyhlášení této soutěže?

„Jde nám o obnovení staročeské tradice, podobné Masopustu," řekl Petr Rampas.

Slavnosti Morany, které vypuknou ve 14 hodin, bude provázet celé odpoledne zábavný program pro děti i dospělé. Kdo bude chtít může si zblízka prohlédnout létající balón a účastnit se vhození Morany do řeky Berounky, zastavit se u stánků a nebo navštívit novou dětskou galerii Pod mostem. Za příznivého počasí uvidí i vzlet balónu.

Na všechny výherce soutěží čekají zajímavé ceny.