Po slavnostním zahájení si všichni mohli prohlédnout zámeckou zahradu, která se při té příležitosti proměnila na andělskou. Včetně samotných andělů ji připravila Eva Knoppová se žáky a studenty berounské střední odborné školy a učiliště. Ve stanu pěvecký program odstartovali žáci Jungmannovy základní školy, aby je poté vystřídaly děti z počapelské základní školy.

V závěrečném bloku koled se k oběma školním souborům přidal zpěvák a moderátor Vladimír Hron. Před jeho samostatným koncertem došlo na očekávané rozsvícení vánočního stromu, které odpočítali zástupci radnice společně s místními.

Už zmíněný koncert Vladimíra Hrona si všichni náležitě užili. Když na závěr zazněla píseň Karla Gotta Už z hor zní zvon, nejednomu posluchači naskočila husí kůže a orosily se oči.

close Vánoční pouták info Zdroj: Redakce zoom_in Vánoční pouták

Vaše příspěvky můžete posílat na email vanoce@denik.cz, příspěvek doplňte prosím o vaše celé jméno a uveďte minimálně okres, odkud jste. Děkujeme!