Během bohatého programu zazněly nejprve skladby Josefa Leopolda Zvonaře, které na klavír přednesl Jan Veselý. Odborným slovem koncert zpestřil odborným slovem Lukáš Matoušek. Druhou polovinu koncertu představil mladý klavírista své současné skladby jako Titanic či Popelku.

Hudební odpoledne, kam přišla více než stovka návštěvníků, doprovázela báječná atmosféra a koncert si lidé velice příjemně užívali.
Další akce ke kulatému výročí se v Kublově chystají. V sobotu 24. února se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční výstava starých fotografií z Kublova a z hory Velíz.

Fotografie sesbírané Martinem Chocem a zpracované Laďkou Kučerovou zavedou návštěvníky až do začátku 20. století.