Ten den byl poznat na první pohled. Už před devátou hodinou seděli chlapci a dívky v jedné třídě v lavicích a s společně se svými učitelkami s napětím očekávali, kdy vše vypukne.

Čtyři kategorie

V devět hodin soutěž zahájila učitelka lochovické základní školy Šárka Vašíková. „Všem bych ráda dodala odvahu. V této soutěži je vítězstvím už to, že se jí účastníte. Je úžasné, že věnujete čas slovu, svému projevu, své kultivaci. Všem vám držíme palce," prohlásila učitelka, v jejíž režii se akce odehrávala.
V soutěži se postupně představily děti ve čtyřech věkových kategoriích, soutěžící přijeli Hořovic, Hostomic, ze Žebráku, Zaječova, z Cerhovic, Litně, Osova, Drozdova a nově i z Komárova.

Přirozenost projevu

Výběr textu, přirozenost projevu a výslovnost hodnotila porota. Její předsedkyní byla ředitelka lochovické základní školy Ivana Eklová, pozvání do poroty tentokrát přijala i Mária Olšanská, která se už od svých patnácti let věnuje profesi knihkupec. Jak Mária Olšanská uvedla, soutěže se zaměřením na poezii a prózu jsou pro děti velkým přínosem: „Je velký rozdíl v projevu lidí, kteří čtou a mezi těmi kteří, kteří se čtení vůbec nevěnují."

Své zastoupení měl v porotě opět i Berounský deník. Slovo dostali i diváci, i oni mohli hodnotit své spolusoutěžící. V divácké anketě jim rozdávali body v podobě nálepek.
Radost z prvních míst i smutek z umístění těsně pod stupni vítězů. Všechny tyto pocity prožívaly děti na okresním kole recitační soutěže v Lochovicích. Své o tom ví i dva soutěžící ze žebrácké základní školy.

Přijdou znovu

Desetiletý David Stehlík si za svůj přednes Holé pohádky odvezl diplom za účast. Jedenáctiletá Nela Zítková obsadila ve stejné věkové kategorii první příčku. Pro Davida i Nelu platí slova, která v úvodu pronesla Šárka Vašíková: „V této soutěži je vítězstvím už to, že se jí účastníte." I když Nela letos míří do krajského kola, loni jí tato příležitost unikla o jeden stupínek. Umístila se totiž na místě třetím, do dalšího kola ale postupují z každé kategorie první dva soutěžící. Nela to nevzdala a letos se do soutěže opět přihlásila. A jak se rozhodl její kamarád David? „Příště zase přijdu," prohlásil na konci soutěže chlapec.

Krajské kolo recitační soutěže se v letošním roce uskuteční 6. a 7. dubna v Kolíně. Všem dětem z Berounska přejeme úspěch.