Účinkuje smíšený pěvecký sbor Canto Carso. V programu zazní hudba gotiky, renesance, baroka 
a dalších období.

Koncert se koná ve výroční rok 700. narození římského císaře a českého krále Karla IV.