Úderem sedmnácté hodiny přivítal všechny návštěvníky Josef Jonáš. Poté již zazněly jak české, tak i moravské koledy, ale například i písně od Spirituál Kvintetu. Jako host vystoupil na kůru Andrej Beneš za varhanního doprovodu Josefa Jonáše. Poté přidal Andrej Beneš ještě dvě skladby a to za klavírního doprovodu Heleny Holubové.

Celý koncert moderovala Eva Giretová, která nejprve přivítala více jak šedesát návštěvníků vlídným slovem, aby je poté seznámila s programem, dále zdický sbor v několika skladbách také doprovázela na klavír a na samotný závěr se se všemi přítomnými velice příjemně a mile rozloučila.

Poslední skladbou byla koleda Narodil se Kristus Pán, kterou si ve stoje spolu s pětadvacetičlenným zdickým smíšeným sborem zazpívali všichni přítomní.