Dvacet Ježíšků pohromadě pravděpodobně ještě nikdo v berounském regionu neviděl. Takový počet se jich měl představit jubilejního ročníků Živého betléma v Otročiněvsi. Kvůli nemoci jich ale pár chybělo.

Živý betlém pořádá obecní úřad společně s místním spolkem Náš domov Otročiněves. Na návsi se při něm vždy na Boží hod sejdou obyvatelé Otročiněvsi i okolních obcí, donesou laskominy se štědrovečerního stolu, pijí svařák i grog a užívají si společně klidu a pohody vánočních svátků.

Stejně tomu bylo i v letošním roce. Děti obdivovaly cizokrajná i domácí zvířata a dospělí popíjeli svařené víno a nebo jen tak přihlíželi představení dětí a průvodu Tří králů.