Příkladem je loňský rok, kdy voda ničila majetek lidí v Radouši. Bez škod nezůstaly ani Hostomice, voda zaplavila například část domova pro seniory.
Aby se červencový scénář neopakoval, zástupci Lesů ČR nechali upravit koryto potoka Chumava i jeho prohloubenou část, a to v hodnotě přesahující jeden a půl milionu korun.
Svůj podíl na zlepšení situace nyní přidávají i sami Hostomičtí, připravují nový povodňový plán města. I když náklady na tuto akci dosahují pouze několik desítek tisíc korun, může při nebezpečí povodní zásadně pomoci. „Součástí plánu bude povodňová kniha. Nový systém elektronicky zobrazí kritická místa a umožní okamžitý přístup k dalším podstatným informacím,“ konstatoval starosta Hostomic Vít Šťáhlavský. „Systém bude také propojený s evidencí obyvatel. V případě nebezpečí budeme mít k dispozici aktuální informace o počtu lidí, které bude nutné evakuovat. Nebudou chybět údaje o zvířatech a majetku,“ upřesnil starosta.
Současný povodňový plán města je již zastaralý. Výběrové řízení na dodavatele nového dokumentu Hostomičtí zajistili již v loňském roce. Loni také získali dotaci ve výši šedesáti tisíc korun na novou hasičskou techniku. I to by mělo Hostomickým při případném zásahu pomoci. Při červencových povodních hasiči zachraňovali lidem majetek pomocí staré techniky ze sedmdesátých let minulého století.