Účast na prohlídkách je třeba rezervovat přes web, některé budou virtuálně. V Praze budou lidé vybírat z pěti lokalit. Ve Vinoři badatelé pohovoří o tamním hradišti, které vzniklo na přelomu 9. a 10. století. Před několika lety tam archeologové odkryli hrob takzvané vinořské princezny - mladičké dívky pohřbené s bohatou výbavou. Lidé se mohou zúčastnit i procházky údolím Vinořského potoka k hradu Jenštejn.

Další pražské prohlídky budou na Novém hradě u Kunratic, posledním královském hradě vystavěném v předhusitském období, a na pravěkém hradišti Závist. Archeologická vycházka bude také o dramatické historii pražské Letné - třeba o táboře křižáků, který tam stál v roce 1420, souvislostech s pražským červnovým povstáním v roce 1848 i o pomníku sovětského diktátora Josifa Stalina. Ten shlížel z Letné mezi lety 1955 až 1962, kdy byl odstřelen.

Letnice v kouřimském skanzenu.
Víkend ve středních Čechách: Konají se akce pro děti i oslavy historie či muzeí

Ve středních Čechách badatelé představí například pozůstatky sakrálních památek ve Staré Boleslavi či mohylové pohřebiště z doby bronzové a halštatské ve Velké Dobré na Kladensku. Experti zájemce také zavedou na jedno z nejlépe prozkoumaných raně středověkých center na českém území v Libici nad Cidlinou. Do dějin se zapsalo významným rodem Slavníkovců, který tam byl v roce 995 téměř celý vyvražděn.

S Kelty je spojená lokalita Hrazany u Sedlčan, kde v době halštatské a laténské stálo mohutné oppidum. "Hrazanské oppidum není sice z našich oppid to největší, jeho význam však spočívá ve faktu, že bylo po značnou dobu obýváno stejným obyvatelstvem," upozornili na webu archeologové.