V pondělí hodinu po poledni převezme v knihovně ondřejovské observatoře Prémii Jana Friče za rok 2019, kterou astronomický ústav již od roku 2009 uděluje svým mladým pracovníkům, kteří publikovali pozoruhodné objevy. Oceňuje tak jejich mimořádné vědecké výsledky přispívající k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání, připomněl za ondřejovskou observatoř Ondřej Suchan.

Po převzetí ocenění přednese laureátka přednášku přístupnou i zájemcům z řad veřejnosti, shrnující její poznatky i závěry. Názvu Massive Stars on Their Final Phases of Evolution, označujícímu celou oblast bádání, snadno porozumí i laik bez hlubší zběhlosti v odborné angličtině. Případným zájemcům, které předseda Rady Astronomického ústavu AV ČR Bruno Jungwiert i ředitel ústavu Vladimír Karas zvou na předávání ocenění i následnou přednášku, se nicméně ještě sluší připomenout vlastní slova mladé vědkyně přibližující, o čem bude anglicky hovořit.

„During the lecture I will show my "jewel box" of massive stars,“ slibuje Maryeva šperkovnici plnou hvězdného třpytu. „Stars, selected for this "jewel box", have different fates,“ připomměla. „One of them was ejected from parent stellar association, another recently experienced strong binary interaction. But all of them are evolved objects on their final phases of evolution. And investigation of each of them is an additional step towards our understanding of stellar evolution,“ konstatovala Maryeva – přičemž je zřejmé, že i v případě náročného tématu se snaží o maximální přístupnost a srozumitelnost.

Výsledky svého úsilí při studiu masivních hvězd v pozdních vývojových stadiích a jejich okolí představí odborníkům i příznivcům astronomie Olga Maryeva působící v mezinárodním týmu Stelárního oddělení na observatoři Astronomického ústavu Akademie věd ČR.Zdroj: archiv Astronomického ústavu AV ČR

Koho připomíná prémie pro mladé vědce?

- Jan Frič (13. února 1863 v Paříži – 21. ledna 1897 v Praze) byl mladším z bratrů Fričových, kteří se zasloužili o vybudování hvězdárny v Ondřejově. Naplnění společného snu se však nedožil.
- Jan Frič byl nejenom fyzik a chemik, ale také podnikatel. S bratrem Josefem založili továrnu na výrobu opticko-mechanických přístrojů Josef a Jan Frič. Společně se věnovali také astronomii; především astronomické fotografii.
- Hvězdárnu v Ondřejově už však v roce 1898 zakládal pouze Josef Frič. Jan v roce 1897 nenadále zemřel – ve svých 34 letech podlehl pooperačním komplikacím.
- Prémie Jana Friče se každoročně uděluje k datu blízkému jeho úmrtí, tedy k 21. lednu. Astronomický ústav Akademie věd ČR tak zároveň uctívá jeho památku.

Zdroj: Astronomický ústav AV ČR