Ti odhlasovali, že pro letošní rok budou žádat dotace ve výši 856 tisíc korun, informovala hejtmanka Petra Pecková (za STAN). „Hned na čtyři programy vedoucí ke snížení kriminality v kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů,“ upřesnila. S dodatkem, že celkový rozpočet této čtveřice projektů dosahuje 1,036 milionu korun a povinná spoluúčast kraje činí 185 tisíc. „O finanční prostředky musí kraj požádat do poloviny února,“ konstatovala Pecková.

V rámci preventivních programů bude kraj například pokračovat ve vytváření videospotů varujících především mladé uživatele internetu, sociálních sítí a moderních komunikačních prostředků vůbec před riziky, která mohou v elektronickém světě číhat. Uplatní se v rámci dlouhodobého projektu Kraje pro bezpečný internet (známého rovněž pod zkratkou KPBI, což je současně adresa jeho webových stránek).

Trenérka Alena Vídeňská vás provede sestavou cviků, které vás zbaví povislých paží a bolestivých ramen.
VIDEO: Hrbíte se nad počítačem? Naše cviky vás narovnají!

Vedle nejmladších uživatelů se s novými informacemi zvyšujícími povědomí o bezpečném užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu chce kraj obracet i na ty nejstarší. Také je hodlá oslovovat elektronicky, a to rovněž v rámci kampaně KPBI. „Společně s odborníky z Policie ČR a Vzdělávacího institutu Středočeského kraje bude vytvořena sada osmi e-learningových lekcí, které se zaměří na vzdělávání seniorů v oblasti elektronické bezpečnosti,“ slíbila hejtmanka.

Program zaměřený na pomoc těm, kteří uklouzli na šikmé ploše a dostali za to trest, aby se z nich nestali recidivisté vracející se za mříže, se stejně jako v minulosti nebude soustředit jen na předjednávání zaměstnání pro lidi propouštěné z věznic, s řešením dluhů z minulosti a se zvládáním jejich prvních koků na svobodě. Jeho cílem je také nadále pracovat s osobami majícími trestní minulost – a věnovat pozornost rovněž těm, kteří poté, co „šlápli vedle“, dostali alternativní trest.

Martina Kemrová, vedoucí tiskového a PR oddělení Středočeského kraje.
Komunikaci na hejtmanství bude vést někdejší tvář mobilního operátora

Čtvrtý krajský program, rovněž známý už z dřívějška, se pak zaměřuje na samotné preventisty. Má jim pomoci získat nové zkušenosti, ale i poznatky v rámci prohlubování kvalifikace. „Přestože kriminalita na území Středočeského kraje, obdobně jako v celé České republice, již několik let klesá či mírně stagnuje, je nutné systematicky, dlouhodobě, komplexně a odborně realizovat aktivity z oblasti prevence kriminality směřující ke snižování kriminality na území kraje. To ale mohou pouze odborně vzdělané osoby,“ vysvětlila hejtmanka, k čemu poslouží chystaný vzdělávací seminář.

Krajské programy prevence kriminality

* Internet pro mikroskopem – preventivně informační videospoty:

- Projekt zaměřený na prevenci kybernetické kriminality je součástí komplexního projektu Kraje pro bezpečný internet, který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů ČR.

- Cílem je vytvořit sadu deseti videospotů věnovaných tématu nejnovějších rizikových jevů, se kterými se mohou uživatelé internetu a informačních a komunikačních technologií setkat – s cílem snižovat míru a závažnost kybernetické kriminality a elektronického násilí.

- Celková cena projektu představuje 455 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 390 tisíc a sám uhradí 65 tisíc.

* E-learningové lekce pro seniory:

- Jde o vzdělávání seniorů v oblasti elektronické bezpečnosti a zvyšování jejich digitální gramotnosti i povědomí o bezpečném užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu – a to rovněž v rámci dlouhodobého programu Kraje pro bezpečný internet.

- Cílem osmi e-learningových lekcí je přispět ke snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech – a rovněž reakce na aktuální situaci spojenou s pandemií koronaviru, kdy senioři proti dřívějšku tráví více času u počítačů a využívají nejnovější nástroje informačních a komunikačních technologií.

- Celková cena projektu činí 150 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 130 tisíc a sám uhradí 20 tisíc.

* Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2021:

- Jde o pokračování v aktivitách zaměřených na snížení míry recidivy. Jedná se o resocializační program k zajištění kontinuální pomoci osobám před, při a po výstupu z vězení.

- Program je zaměřen na řešení zadluženosti, přípravu na vstup na trh práce včetně předjednání zaměstnání po propuštění a podporou sociální stabilizace v rámci zvládnutí prvních kroků na svobodě. Program je také určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí; především se záznamem v rejstříku trestů.

- Celková cena projektu představuje 340 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 270 tisíc a sám uhradí 70 tisíc.

* Středočeský kraj – Podpora prevence kriminality v kraji:

- Program mající přispět ke zvýšení odborné znalosti osob, které se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality.

- Kraj připravuje dvoudenní odborný vzdělávací seminář na různá aktuální bezpečnostní témata (jako jsou například kyberkriminalita, trestná činnost páchaná na seniorech, kriminalita dětí a mladistvých, situační prevence a podobně). Seminář bude určen pro krajského koordinátora prevence kriminality, koordinátory prevence kriminality na místní úrovni (především ze všech 26 středočeských obcí s rozšířenou působností), členy krajské pracovní skupiny prevence kriminality, členy pracovních skupin prevence kriminality měst a obcí.

- Celková cena projektu je vyčíslena na 91 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 66 tisíc a sám uhradí 25 tisíc.

Zdroj: Helena Frintová, Krajský úřad Středočeského kraje