Jinde uvažují o studentech zdravotnických oborů. Jinde zase říkají, že z různých důvodů nemohou dobrovolníky za současné koronavirové situace pustit a spoléhají pouze sami na sebe. Jedno je ale jisté: pokud by koronavirus udeřil, najít lidi, kteří by za nemocné zaskočili, bude potřeba.

Sami na sebe spoléhají například v zařízení Senior centrum Kolín. „Zatím situace nevyžadovala tvorbu takového seznamu, kdo by nám mohl vypomoci,“ řekla ředitelka Libuše Fidlerová. Podle jejích slov se ale obecně jedná o nadmíru komplikovanou situaci.

„Pustit někoho do domova v současné době, kdy platí zákaz návštěv, je problém. To by nám muselo téct do bot natolik, že bychom už nedokázali sáhnout do vlastních řad,“ vysvětlila ředitelka, která však nevidí jako nejlepší řešení sáhnout v krajní nouzi do řad studentů, kteří podle ní tvoří v přenosnosti velmi rizikovou skupinu.

Opačný pohled na věc mají v Kladně. S možností požádat o výpomoc studenty počítá Miroslav Petrák, který je ředitelem Domova pro seniory Kladno. „Předpokládám, že bychom spolupracovali se studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně,“ odpověděl a dodal, že z hlediska odbornosti je to podle něj ta nejlepší možnost. S možností spolupráce se studenty dokonce už dříve kalkulovali. „V první vlně jsme měli připravenou dohodu s některými studentkami, naštěstí jsme pomoc nepotřebovali,“ dodal ředitel.

V kladenském zařízení by mohlo teoreticky vypomáhat pět až osm dobrovolníků, pokud by taková potřeba nastala. „Mělo by nám stačit pět lidí, nikdy nevypadne více zaměstnanců, hygienická stanice do karantény nedává lidi plošně, ale jen ty, u kterých to je potřeba,“ doplnil Petrák.

Domov seniorů Uhlířské Janovice by se pak zřejmě v případě malého počtu zaměstnanců obrátil na dobrovolnické organizace. „V rámci dobrovolnictví spolupracujeme s Charitou Kutná Hora,“ upozornil ředitel Václav Váňa.

Je zde ale i další možnost. Václav Váňa také zmínil to, že ve spolupráci se Středočeským krajem měli ředitelé domovů seniorů a podobných zařízení vytipovat zaměstnance, kteří by tvořili mobilní tým a v případě výpadku kapacit by tak mohli vypomoci jinde. „Máme i vytipované zaměstnance z první vlny, kteří by byli ochotni jít do dobrovolné izolace v rámci domova. To je ale až ta poslední varianta,“ dodal.

Krizové plány v domovech pro seniory

- ředitelé počítají s výpomocí charitativních služeb

- studenti zdravotnických oborů nemusejí být podle některých ředitelů vhodnou skupinou kvůli šíření viru; jinde je naopak chválí

- ředitelé ve spolupráci s krajským úřadem vytvořili mobilní tým lidí, kteří by dokázali vykrýt chybějící kapacity

- dobrovolná izolace pracovníků v rámci domova je podle ředitelů až tou poslední variantou