Tam mají zastoupení vedoucí činitelé nejen Středočeského kraje, ale také partnerských regionů Burgundsko-Franche-Comté z Francie, německé spolkové země Porýní-Falc a Opolského vojvodství v Polsku. Delegace vedené dvěma ženami a dvěma muži.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) pozvala hosty ke vzájemnému jednání spojenému s výměnou zkušeností i nápadů – a chystá se také podpis Společné deklarace představitelů regionů Čtyřdohody na Konopišti, mající další vzájemnou spolupráci nasměrovat i do nových sfér.

Jde o první setkání v tomto formátu od podpisu původního prohlášení o partnerské spolupráci v roce 2003 – tedy od dob, kdy stál v čele kraje historicky první hejtman Petr Bendl (ODS) a Burgundsko vstupovalo do spolupráce jako samostatný region; v roce 2016 bylo sloučeno s oblastí Franche-Comté.

„Od roku 2003 nikdy nedošlo ke společnému setkání nejvyšších představitelů těchto regionů. Proto jsem se rozhodla iniciovat 1. Fórum hejtmanů, aby se čelní představitelé jednotlivých regionů měli možnost blíže poznat a využít možností, které si navzájem nabízíme,“ vysvětlila středočeská hejtmanka, proč se stala hostitelkou kolegů z dalších zemí.

Ratněřickou fontánu letos navštívilo přes 2700 lidí.
Hejtmanka Středočeského kraje navštívila hasičskou fontánu

Vychází z toho, že partnerské regiony řeší obdobné problémy – a současně se mohou pochlubit úspěchy, které by inspirovaly ostatní. Připraveny jsou proto diskuse u kulatého stolu, přičemž k tématům patří například vývoj turismu, ale také třeba mládež, vzdělávání či mobilita. Stranou pak nezůstávají ani velké výzvy dneška: inovace nebo budování chytrých měst. „Vše uzavřeme debatou o vizích do budoucna – a dalších možnostech spolupráce v jednotlivých oblastech,“ poznamenala Jermanová.

Dosavadní spolupráce regionů se rozvíjí zejména v oblastech školství, cestovního ruchu a kulturní výměny. Společná deklarace, jejíž podepsání se chystá na Konopišti, by měla přinést i nové podněty. „Prohlašuje, že regiony budou prosazovat hlubší spolupráci především v oblasti vzdělávání, evropské integrace a kultury. Budou posilovat myšlenku meziregionální spolupráce nejen mezi členy Čtyřdohody, ale i v dalších zemích Evropské unie,“ prozradila hejtmanka, že na spolupráci Čtyřdohody by měly navázat úzké vztahy i s partnery z dalších zemí.

Již v minulosti Deníku nastínila, že podle jejích představ by se mohlo jednat o regiony ze zemí Visegrádské skupiny (tedy i ze Slovenska a Maďarska), ale také třeba z Rakouska nebo Ukrajiny.

Debaty o vzájemných kontaktech se přitom nemají omezovat na vzájemnou studentskou a kulturní výměnu, spolupráci v oblasti vědy i výzkumu či podporu cestovního ruchu. „Cílem je také prosazovat posílení dialogu ohledně důležitosti rolí regionů v rámci Evropské unie a společně podporovat stabilitu a rozvoj jednotlivých regionů a posilovat důvěru u občanů,“ naznačila středočeská hejtmanka, že nechybí ani ambice k prosazování politických konstrukcí budovaných zdola.

Účast na Fóru hejtmanů regionů Čtyřdohody
- Za Spolkovou zemi Porýní-Falc (D): prezident Zemského sněmu Hendrik Hering
- Za Opolské vojvodství (PL): maršálek Andrzej Buła
- Za Burgundsko-Franche-Comté (F): radní Nisrine Zaïbi
- Za Středočeský kraj (CZ): hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová + krajští radní a zástupci Středočeského inovačního centra

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Z jednoho z předchozích ročníků autosalonu Kola a gastrofestivalu.
Vůně benzinu i dobrého jídla omámí návštěvníky výstaviště