Některé z nekrajských nemocnic se hlasitě hlásí o díl z peněz, jež jsou ve středočeském rozpočtu určeny na rozvoj zdravotnictví. Nejčastěji se ozývají zástupci vedení městských nemocnic v Čáslavi, Nymburce a Slaném i soukromých nemocnic v Mělníku (jež patří do sítě skupiny VAMED Mediterra) a v Rakovníku (která je součástí skupiny Privamed). Nekrajských nemocnic nicméně ve středních Čechách funguje víc.

A část z nich argumentuje tím, že jak vůči nim samotným, tak vůči Středočechům žijícím v jejich okolí by bylo spravedlivé, kdyby dostávaly dotace obdobně jako nemocnice krajské, fungující v jiných středočeských regionech. Tyto oblastní nemocnice podporované krajem jsou v Benešově, Kladně, Kolíně (pod ni patří i nemocnice kutnohorská), Mladé Boleslavi a v Příbrami.

Poskytnuté peníze by nemocnice použily ve prospěch pacientů, zdůrazňuje aktuálně ředitel rakovnické nemocnice Tomáš Jedlička, jenž s požadavkem na dotace od kraje vystupuje nejčastěji. „Pokud bychom měli k dispozici krajské peníze, komfort pro pacienty bychom dokázali vylepšit rychleji. A to platí i pro ostatní nemocnice,“ připomněl, že mu jde rovněž o kolegy.

Za sebe upozornil alespoň na to, co se v Rakovníku změnilo přednedávnem: především šlo o vybudování nového parkoviště za 7,6 milionu korun, přičemž přibylo 70 parkovacích míst.

„Celkově máme letos naplánované investice za 30 milionů korun. Za ně mimo jiné zrenovujeme ambulance porodnického interního oddělení, částečně interní oddělení a postavíme nový vstup do nemocnice,“ vypočetl Jedlička, přičemž zdůraznil, že tohle vše nemocnice hradí z vlastních zdrojů. S dodatkem, že pro příští rok se plánují další stavební akce: především vybudování urgentního příjmu, nová fasáda či rekonstrukce na lůžkových odděleních.

Podpora i odmítání

Reakce středočeských politiků na opakované požadavky nekrajských nemocnic jsou různé: od bezvýhradné podpory až po jednoznačné odmítání s tím, že postarat se musí jejich zřizovatelé s podobnou péčí řádného hospodáře, jako se kraj věnuje svým nemocnicím.

A třeba v případě čáslavské nemocnice lze zaslechnout i argument, že sama nemocnice uvádí, že vedle Čáslavi a okolí patří k její spádové oblasti také části Pardubicka a Chrudimska v Pardubickém kraji a Havlíčkobrodska na Vysočině (přičemž 40 tisíc tamějších obyvatel se v létě díky rekreantům rozroste na padesát tisíc) – tedy jakápak slova o vylepšování podmínek pro Středočechy.

V rámci povolebních jednání tak postoj k nemocničním dotacím nepochybně bude hojně přetřásaným tématem.