Kněžmost

V prosinci chtějí rozpočet schválit například v Kněžmostě. „Určité priority jsme si nastavili už letos, kdy se nám dařilo získávat dotace na zamýšlené projekty. A tak v příštím roce počítáme s tím, že je budeme realizovat a že z rozpočtu půjdou peníze hlavně na spoluúčast," vysvětlil starosta Kněžmosta Adam Pospíšil.

Podle jeho slov si polepší dobrovolní hasiči. Těm obec koupí nové vozidlo a také finančně pomůže s opravou stávající hasičské cisterny. Rekonstrukce se pak dočká také vodovod v místní části Suhrovice. „Jedinou větší akcí, kterou bychom chtěli uskutečnit pouze z vlastních zdrojů, je nová komunikace v místní části Úhelnice. Tu jsme měli původně naplánovanou na letošní rok, ale už teď víme, že bychom ji nestihli uskutečnit," konstatoval starosta.

Kněžmostští chtějí i v příštím roce pokračovat v trendu získávání dotací. Žádat budou například na přístavbu nového pavilonu základní školy. „Pokud bychom uspěli, znamenalo by to pro nás jediné. Rozpočty na příští dva nebo tři roky bychom této akci museli velmi podřídit. Předběžné náklady odhadujeme na 80 až 100 milionů," naznačil Adam Pospíšil. Peníze z evropských či národních fondů chtějí mimo jiné získat také na přivaděč a rozšíření vodovodu v Suhrovicích.

Co se týče příjmů obce, pak starosta odhaduje, že především ty daňové se vzhledem k většímu počtu obyvatel a rozpočtovému určení daní zase o něco zvýší. Nicméně agenda úřadu neustále narůstá stejně jako mzdy státních zaměstnanců, což by podle Adama Pospíšila měl stát zohlednit právě v daňových příjmech.

Boseň

Také v Bosni příští rok plánují řadu stavebních akcí. Jak sdělila starostka Hana Maudrová, kromě prioritní opravy komunikace na samotu Vordaň, od níž obec musela upustit nejdřív kvůli zdržení prací a poté kvůli nástupu chladného počasí, by chtěli začít s přestavbou zakoupeného areálu bývalého kravína. Ten do nemovitého majetku obce přibyl v letošním roce. „Plánujeme zde zřídit sběrné místo pro odpady, nebude tu však chybět garáž a technické zázemí obce, ani hasičská zbrojnice," vyjmenovala vše, co se do modernizovaného areálu vejde.

V novém rozpočtu však počítají také s investicí do vybudování nového chodníku a víceúčelového sportoviště. Vše se ale bude odvíjet od výsledku jednání se Státním pozemkovým úřadem, od nějž žádají převod dotčených pozemků. Pokud se to podaří, stavbě už nic nebude bránit.

I když je získávání dotací pro malé obce stále větším oříškem, starostka Bosně to nevzdává a příští rok se opět pokusí získat peníze z jiných zdrojů. „Ještě letos bychom chtěli podat žádost o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj na obnovu komunikace. Samotná realizace by se uskutečnila až příští rok. Dotace by nám pomohla také s opravou hradu Valečov," naznačila Hana Maudrová jakým směrem se budou ubírat rozpočtované finance.

Boseň počítá také s tím, že se výše rozpočtu od toho stávajícího příliš lišit nebude. Hospodařit tedy bude přibližně se sedmi miliony korun.

Hrdlořezy

Petr Hejl, starosta obce Hrdlořezy, se zastupiteli ještě tvář rozpočtu sestavuje a ladí. Odhaduje, že by ho mohli schválit během února či března. I tady budou mít plné ruce práce. Počítají s tím, že primárně začnou s odkanalizováním obce. Patřičné kroky už mají za sebou. S tímto projektem letos vstoupili do společenství měst a obcí a do konce letošního roku chtějí získat územní rozhodnutí a stavební povolení.

Petr Hejl se netají tím, že půjde o největší stavební akci. "V nejbližší době musíme také projekt připravit a investovat do projektové dokumentace proveditilnosti stavby," konstatoval. Nemalé finance spolkne také splátka úvěru, který si obec před časem vzala na výstavbu zdejší mateřinky. 

Několik akcí Hrdlořezy přesouvají do příštího roku. Jedná se o zateplení hasičské zbrojnice, která je poslední nerekonstruovanou budovou ve vlastnictví obce. Opravy se dočká také obecní úřad, konkrétně sál a prostory v suterénu, které využívá nejen obec, ale také spolky a mládež. "Žádali jsme o dotaci, tu jsme ale bohužel nezískali, a tak akci odkládáme o rok, stejně jako opravy komunikací a chodníků," vysvětlil Petr Hejl.

V dalším roce, tedy 2018, chtějí modernizovat veřejné osvětlení v Předním Dole, dokončit volnočasové hřiště v části Důl a opravit autobusové zastávky. V novém rozpočtu se naopak najdou prostředky na zastřešení prostor, které obci slouží jako sklad, parkoviště a dílny, a rekonstrukci mostků přes Čistý potok. Ani v jejich rozpočtu nebudou chybět dotační peníze, pokud se jim je podaří získat.

Starosta by byl rád, kdyby pomohly s úhradou územně plánovací dokumentace, modernizací suterénu obecního úřadu, kde vznikne klubovna pro mládež, s rekonstrukcí sálu úřadu i zateplením hasičské zbrojnice. "Žádat budeme i na pořízení vozidla na alternativní pohon pro mateřskou školu," uzavřel starosta. Pokud se tento záměr obci podaří, byla by jednou z mála, která by šetřila životní prostředí na Mladoboleslavsku.

Josefův Důl

Zhruba dva týdny tvoří rozpočet v Josefově Dole. Pokud vše půjde podle plánu, koncem listopadu by ho mohl mít v ruce už finanční výbor k připomínkování. Zastupitelstvo by ho následně mohlo odsouhlasit v polovině prosince. Rozpočet navrhují jako schodkový. Příjmy by mohly být ve výši kolem 5,5 milionu, výdaje přibližně 5,8 milionu. Schodek pak pokryjí z přebytků z minulých let.

"Prioritně chceme investovat do výstavby druhé etapy chodníku, který spojuje naši obec s Debří. Čeká nás také oprava kanalizace a opěrné zdi "V Olejně" a rekonstrukce sálu v sokolovně," vypočítal hlavní investice místostarosta Josefova Dolu Jaroslav Čech. 

Jelikož se předpokládané náklady na vybudování chodníku do Debře vyšplhají na přibližně 900 tisíc, pokusí se obec získat dotaci. "Pokud ji nezískáme, stavbu uhradíme z rozpočtu," vysvětlil místostarosta s tím, že budou také sledovat, jaké dotační tituly vypíše nově zvolené zastupitelstvo Středočeského kraje a budou se snažit reagovat.

Žádat by chtěli například na pumtreckovou dráhu, kterou mladým lidem slibovali už v letošním roce. Jenže nedostali dotaci, a tak realizaci projektu museli chtě nechtě odložit. A jak Jaroslav Čech dodal, akce se zatím nevešla ani do rozpočtu příštího roku.  Věří však, že rozpočtové určení daní přinese do rozpočtu obce více peněz.

"Výhody a nevýhody ukáže až čas. Nicméně, kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb či vyšší zdanění hazardu jsou opatření, která by do veřejných rozpočtů, a následně do rozpočtů obcí, mohla přinést více peněz," dodal.

Vinařice

Ještě než skončí letošní rok, slibuje starosta Vinařic Jiří Kohout, že do toho nového vstoupí se schváleným rozpočtem. "Naší prioritou je, aby byl rozpočet vyrovnaný, což se nám v poslední letech daří," řekl Jiří Kohout. Obec se chce při sestavování finančního plánu a následné realizaci soustředit hned na několik důležitých investic. Patří mezi ně tradiční opravy místních komunikací, ale také uzemní plán a pokračování rekonstrukce chodníků.

Nicméně, s dotacemi už to tak růžově nevidí. V současné době podle starosty už obec odevzdala potřebné žádosti a čeká, jestli se na ně usměje štěstí. "Na většinu naplánovaných akcí máme myšleno v rozpočtu a použili bychom proto svoje peníze," upřesnil Jiří Kohout. O tom, že je příští rok čeká mnoho práce svědčí i to, že opravu obchodu a pohostinství musí přesunout do roku 2018. Věřili, že na tuto investici získají dotaci a stavby se rozběhnou ještě letos.

Čtěte také: Obce mohou žádat o dotace na demolice vybydlených budov