Výbory jsou poradním orgánem krajského zastupitelstva – a bývá zvykem, že právě v tom kontrolním mají významné postavení zástupci opozice. I když to to není podmínkou, zpravidla je jeho předseda jediným uvolněným politikem (tedy placeným – vykonávajícím funkci jako své zaměstnání) z řad opozičníků; velí tak alespoň běžně respektované zvyklosti.

Poté, co dosavadní předseda Ivo Šanc (STAN) na sklonku ledna rezignoval z vážných zdravotních důvodů, se krajskému zastupitelstvu nepodařilo zvolit jeho nástupce. Právě to je důvodem, proč se jednání výboru odmítají účastnit zástupci opozice. S tím, že se nebudou dopouštět protiprávního jednání porušováním jednacího řádu.

Již v únoru tento postoj ohlásili zástupci STAN, počátkem března se přidala i středočeská ODS. Shodně odmítají argument předsedy zastupitelského klubu ANO Martina Hermana, že není problém v práci výboru pokračovat, jestliže jsou již z dřívějška schváleny jak termíny jednání, tak plán kontrolní činnosti – a práci mohou řídit místopředsedové. Striktně trvají na dodržování ustanovení jednacího řádu, v minulosti schváleného krajským zastupitelstvem.

Zejména, jak zdůraznil předseda klubu STAN Věslav Michalik, na tom, že jednání svolává a jeho program určuje předseda výnoru (ale i na tom, že zasedání řídí předseda, pokud tím nepověřil někoho jiného pro dobu své nepřítomnosti). Jinými slovy: bez obsazení předsednického postu jednat nelze. Byť 18. února jednání vedl jeden z místopředsedů, Martin Smetana z ODS. Pak se ale občanští demokraté připojili ke stanovisku STAN, jehož zástupci kvůli chybějícímu předsedovi nepřišli už na tehdejší zasedání.

Opozice má jasno: nepřijde

Jednání výboru plánovaná na 17. březen a 21. duben byla zrušena v rámci opaření proti šíření koronaviru (stejně jako sezení dalších výborů chystaná v obdobných termínech) – nicméně to, že odmítavý postoj stále trvá, ohlásil v úterý předseda klubu zastupitelů za ODS Tomáš Havlíček i v souvislosti s jednáním plánovaným na 19. květen. To, že je svolává místopředsedkyně výboru Jiřina Fialová (KSČM), opozici nestačí. Trvá na svém: jednací řád říká, že to musí udělat předseda.

„Upozorňovali jsme, že situaci nelze vyřešit jinak, než volbou nového předsedy nebo změnou jednacího řádu. Než se tak stane, je jakékoli budoucí zasedání kontrolního výboru v jednoznačném rozporu s jednacím řádem – a zástupci ODS se nebudou účastnit,“ zopakoval Havlíček dřívější postoj.

Chybělo prý předjednání

Poté, co 27. ledna na jednání krajského zastupitelstva Ivo Šanc kvůli onemocnění rezignoval na předsednictví i členství ve výboru, za nového člena zastupitelé jednomyslně zvolili Pavla Fojtíka (STAN). Toho také klub STAN představil jako jediného kandidáta na předsedu. V tomto případě však už koaliční hlasy chyběly – a zvolen nebyl ani nikdo jiný.

Šéf klubu ANO Herman uvedl, že se volbě nebrání; stejně jako tomu, aby byl zvolen někdo z řad opozice. „Musí ale o tom být vedeno jednání napříč politickým spektrem,“ zdůraznil. „Nepodpora“ Fojtíkovy kandidatury souvisela podle jeho slov s tím, že to v lednu nebylo splněno.

Havlíček z ODS nyní připomíná, že na červnovém jednání krajského zastupitelstva (s jehož konáním se počítá 1. 6.) jeho strana volbu předsedy kontrolního výboru navrhne. „Jsme přesvědčeni, že tato pozice náleží nejsilnější opoziční straně. Je samozřejmě na současné koalici, jak se se svými komunisty domluví. V každém případě za současné problémy i za jejich řešení nese politickou odpovědnost,“ trvá na vyjádřeních zaznívajících již od zimy.

Aktuální složení kontrolního výboru středočeského zastupitelstva:

- Jiřina Fialová (KSČM), Vraňany – místopředsedkyně (současně členka výboru pro zdravotnictví)
- Martin Smetana (ODS), Kolín – místopředseda
- Tomáš Dvořáček (ANO), Příbram – člen Kontrolního výboru
- Pavel Fojtík (STAN), Nymburk – člen (současně místopředseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch)
- Roman Foršt (STAN), Stochov – člen
- Alena Grospičová (KSČM), Mladá Boleslav – členka
- Jan Jakob (TOP 09), Roztoky – člen
- Jozef Kopačka (ČSSD), Hostivice – člen
- Radim Král (ČSSD), Kladno – člen
- Martin Macháček (STAN), Ondřejov – člen
- Zdeněk Nejdl (ODS), Rakovník – člen
- Jindřich Neumann (ANO), Postřižín – člen
- Josef Pavlíček (ANO), Tři Dvory – člen
- Jaroslav Pošta (STAN), Tuchlovice – člen
- Martina Semelková (ANO), Mělník – členka

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje