Dosavadní obrovská chlouba kraje by se v okamžiku mohla stát zdrojem kontroverzí, jež by se mnozí asi nerozpakovali označit nejen za ochranářskou tragédii, ale i za nebývalou ostudu. Přitom by stačilo posunout oplocení.

Vybíjet výběh? Není problém

„Milovická“ stáda divokých koní, zubrů a praturů se přirozenou cestou pomnožila do té míry, že hrozí vybíjení zvířat, pro něž pastviny neposkytnou dostatek potravy. Před dvěma týdny na to upozornil ředitel společnosti Česká krajina, jež rezervaci provozuje, Dalibor Dostál. Zdůraznil, že pokud neprodleně nedojde k rozšíření rezervace o okolní pozemky někdejšího vojenského prostoru patřící Středočeskému kraji (s čímž se počítalo už při vzniku rezervace v roce 2015 a podle toho také byla stanovena počáteční velikost stád), bude asi třetina z více než stovky zvířat muset pryč. Současná velikost pastvin je neuživí.

Možnost, že by se je podařilo převézt do jiné lokality, se nerýsuje jako reálná, případné přikrmování senem by znamenalo nejen neúměrnou finanční zátěž, ale i rezignaci na samotnou koncepci rezervace divokých kopytníků – a tak Dostál představil řešení: 31 zvířat utratit. Prostě zabít. A to brzy; ještě před příchodem zimního období.

Pastva divokých koní a také zubrů a praturů vytváří na rozsáhlých plochách milovické rezervace vhodné podmínky pro život původních druhů včel.
Vybíjení zvířat v rezervaci není jen planou hrozbou

K takovému postupu by podle zjištění Deníku mohlo být blíž, než by laik čekal: výhrady k případnému usmrcení zvířat by z pohledu svých kompetencí neměli veterináři ani Česká inspekce životního prostředí. A nebyl by to problém zařídit ani z čistě „technického“ hlediska: možný by byl nejen odstřel, ale v případě předložení dokumentů o předchozím léčení jednotlivých kusů dokonce i porážka na jatkách.

Co s tím? Vyjádření vedení kraje budou v pondělí jistě chtít slyšet zástupci opozice – a také Zdeněk Štefek, předseda zastupitelského klubu komunistů, který kroky koalice ANO a ČSSD podporuje, už dal najevo, že tohle je věc, o níž by chtěli hovořit také jeho spolustraníci. Naopak hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má za to, že vše se má řešit až o týden později: na zasedání rady kraje 2. září.

Datum 2. září zmínilo již vyjádření, jež krajský úřad vydal 9. srpna v reakci na Dostálovu tiskovou zprávu z téhož dne. Právě ta nastínila variantu vybíjení stáda, pokud nedojde k uzavření smlouvy umožňující rozšíření rezervace – a to neprodleně. „Návrh na bezplatnou výpůjčku pozemků půjde k rozhodnutí na jednání Rady, což se stane 2. září,“ uvedl tehdy náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), jenž má v kompetenci oblasti životního prostředí a zemědělství. Současně zdůraznil, že po České krajině bude kraj požadovat zpracování regulačního plánu sudokopytníků tak, aby bylo zcela zřejmé, kolik jich v rezervaci bude moci žít.

Divocí koně pomáhají i nové květeně u Milovic.
Divocí koně jsou v novém dokumentu

Ke smlouvě chybí podklad

Petera také zdůraznil, že ve vztahu k rezervaci byl kraj vždy vstřícný, což má pokračovat i nadále – a odmítl nařčení, že by na Dostálem popisované krizi měly vinu jakékoli orgány kraje. Původně se totiž ředitel České krajiny v tiskové zprávě ohrazoval proti údajným průtahům ze strany krajských úředníků, podle jeho vyjádření připravujících podklady k uzavření smlouvy příliš pomalu. Dokonce uvedl několik konkrétních termínů, kdy podle něj měla být smlouva připravena k podpisu – 15. března, pak začátkem května a poté na počátku července – avšak následovaly pouze další a další odklady.

Nesmysl, ohradil se krajský úřad. S tím, že úředníci nemohli přípravy protahovat, když žádné ani nezahájili. Teprve první zářijové pondělí přinese rozhodnutí radních, co se má odehrávat dál – a až poté mohou úředníci konat. Do té doby jim k jakémukoli počínání chybí právní podklady.

Pláně u Milovic zbarvily nové vzácné byliny.
U Milovic se objevily nové druhy vzácných rostlin

Krajský úřad také vysvětlil, proč věc nemohla být na jednání radních zařazena dříve: teprve před třemi měsíci kraj ukončil spory se společností Mladá RP, jež měla oblast pronajatou v minulosti, a soudní tahanice bránily jakémukoli nakládání s pozemky. Následně musel být podle zákona o krajích zveřejněn záměr pronájmu pozemků – a také samotný návrh na výpůjčku „projít“ majetkovou komisí krajského zastupitelstva. Dřívější usnesení této komise navíc stanovilo, že věc má být řešena až v příštím roce. A záměr bezplatně poskytnout na dobu deseti let zhruba 270 hektarů pozemků, které jsou způsobilé pro čerpání zemědělských dotací, je při hospodaření s veřejným majetkem nutno důkladně uvážit.

I Dostál následně Deníku zdůrazňoval, že jím vedená ochranářská společnost s krajem dlouhodobě úzce spolupracuje – je ostatně i příjemcem krajských dotací (v posledních čtyřech letech šlo o 6,7 milionu korun) – a nyní zejména spolupracuje na hledání řešení současně situace. Za kterou, jak opakovaně upozornil týden po vydání své tiskové zprávy, nenese vinu ani jedna ze zúčastněných stran.

Jaké jsou další záměry?

V minulosti Deník zaznamenal úvahy o tom, že v okolí Milovic, kde se také počítá s rozvojem průmyslové zóny zaměřené na moderní technologie a snad i s vybudováním „chytrého města“ využívajícího vše, co může elektronika ve 21. století nabídnout, by rozšiřovat rezervaci nemuselo být ideální – a z pohledu nynějších plánů vedení kraje by se jevilo praktičtější „protáhnout ji“ směrem na Benátky nad Jizerou. Na to zřejmě reagoval i ředitel České krajiny Dostál, když v tiskové zprávě vyvolávající tolik kontroverzí upozornil na to, že pozemky plánované pro rozšíření rezervace jsou součástí evropsky významné lokality a podléhají tak omezením souvisejícím s ochranou přírody – a počítá se s tím, že ochranu území ještě zpřísní vyhlášení Národní přírodní památky Mladá (což se očekává do konce roku). Tyto plochy tak nebude možné komerčně využívat ani zastavět.

Dudek chocholatý.
Ohrožení dudek a chřástal žijí na pastvinách u Milovic

Otázku Deníku k této věci však hejtmanka Jermanová odmítla ještě dříve, než mohla být vyslovena. Na páteční tiskové konferenci uvedla, že věc nyní nebude nijak komentovat a vše poví na tiskovce, kterou uspořádá 2. září po jednání radních. Tam podle jejích slov budou členové rady kraje zvažovat tři předložené varianty řešení. Oč se jedná, hejtmanka neupřesnila. Konkrétně v této věci prozatím vystoupila pouze s kritikou na Dostálovu adresu, jehož tiskovou zprávu označila za „útok“. Naznačila navíc, že start kauzy vnímá jako útok ze zálohy: „Ve čtvrtek se na mě obrátil mailem v 17.40 – a v pátek vyšla tiskové zpráva…“

O zmiňovaném e-mailu ostatně hovoří i Dostál v tiskové zprávě z 9. srpna. „Včera jsme s žádostí o pomoc oslovili středočeskou hejtmanku a také všechny členy Rady Středočeského kraje,“ uvedl. „Věříme, že se rezervaci, která proslavila Českou republiku po celém světě, pokusí zachránit. Velmi si vážíme dlouhodobé podpory volených zástupců kraje, nicméně postup několika úředníků nás nyní dostal do kritické situace – a bez zásahu volených představitelů skončí tragicky,“ konstatoval ředitel a zakladatel České krajiny.

Majka fialová.
U Milovic se mohou vyskytovat jedovatí brouci