U pojmenování aktuálního stavu a předpokladů budoucího vývoje ale práce komise neskončí, vyplývá ze slov náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery (ČSSD). Je třeba říci, co dál. „Jedním z cílů komise je zmapování problematiky sucha ve Středočeském kraji tak, aby mohla být navržena efektivní opatření,“ konstatoval Petera. S tím, že jde nejen o problematiku zásobování obyvatel pitnou vodou – zde je prakticky jisté, že bude třeba vybudovat nové dálkové vodovody, aby problémové oblasti nežíznily – ale i o retenci vody v krajině. Náměstek hejtmana dále naznačil, že uskutečnění potřebných opatření by mělo napomoci vyhlášení vhodných dotačních titulů. Alespoň on prý o ně bude usilovat.

Středočeská komise pro boj se suchem byla nově zřízena jako poradní orgán hejtmanky. Vedle kraje i krajského úřadu v ní zasedají zástupci významných vodárenských společností, státních povodí – a také Agrární komory ČR.