Do sedmadvacátého ročníku soutěže se obce mohly hlásit do 28. dubna. Celkem jich této možnosti využilo 175, přičemž ze Středočeského kraje je patnáct přihlášených. Berounsko zastupují Kotopeky a Tetín.

Nyní, v průběhu měsíců května a června, navštíví přihlášené obce hodnotitelské komise, které vyberou vítěze krajských kol. Ti postoupí do celostátního kola, jehož hodnocení bude probíhat na přelomu srpna a září.

Navzdory složité situaci dokázala Škoda Auto vyrobit téměř 780 000 vozů.
Škoda Auto zkompletovala nedokončené vozy z odstavných ploch, výroba je plynulá

„Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci,“ stojí na webu soutěže.

Do finále postupuje za každý kraj jedna obec, která získala v krajském kole Zlatou stuhu. V rámci celostátního kola jsou pak vyhodnocena první tři místa. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Vítězové ze středních Čech

V minulosti titul Vesnice roku putoval i do Středočeského kraje. Loňským vítězem se stala Kostelní Lhota na Nymbursku, v roce 2010 zvítězily Ratměřice na Benešovsku. 

Přihlášené obce ze Středočeského kraje
Březno (Boleslavsko, 1066 obyvatel)
Bukovno (Boleslavsko, 737 obyvatel)
Bystřice (Benešovsko, 4379 obyvatel)
Davle (Praha-západ, 1868 obyvatel
Dolní Břežany (Praha-západ, 4380 obyvatel)
Chorušice (Mělnicko, 563 obyvatel)
Kly (Mělnicko, 1643 obyvatel)
Kněžice (Nymbursko, 530 obyvatel)
Kotopeky (Berounsko, 310 obyvatel)
Ledčice (Mělnicko, 737 obyvatel)
Líský (Kladensko, 102 obyvatel)
Mečeříž (Boleslavsko, 566 obyvatel)
Opolany (Nymburk, 901 obyvatel)
Řepín (Mělnicko, 690 obyvatel)
Tetín (Berounsko, 844 obyvatel)

Oblasti hodnocení
koncepční dokumenty
společenský život
aktivity občanů
podnikání
péče o stavební fond a obraz vesnice
občanská vybavenost
inženýrské sítě a úspory energií
péče o veřejná prostranství
přírodní prvky a zeleň v obci
péče o krajinu
připravované záměry
informační technologie obce