Zástupci krajské hygieny, kteří se podívali nejen do prostor přístupných veřejnosti, ale prohlíželi i poměry v kuchyních a jejich zázemí, odhalili nejen špatné skladování potravin či rozpracovaných pokrmů, prošlé suroviny nebo zákoutí, která smýčení s hadrem znala snad jen z vyprávění. Nic z toho není v pořádku – nicméně se dá říci, že nepřekvapí; odhalené nedostatky se totiž často opakují. Objevila se však i pochybení, jaká bývají k vidění málokdy. Třeba nevhodně odložené oblečení a boty zaměstnanců: dokonce v regálech s jídlem.

Právě to překvapilo zástupkyně nymburské hygienické stanice v jedné provozovně na Poděbradsku; v tomto případě šlo o návštěvu předem plánovanou v rámci pravidelných kontrol. Jídelny udělaly dobrý dojem; že je všude čisto, mohly hygieničky konstatovat i při nahlédnutí do kuchyně. První dojem však pokazila důkladnější obhlídka. V příručním skladu potravin se nacházely osobní oděvy i obuv zaměstnanců, odložené jak na okenním parapetu, tak i právě v regálech s potravinami. Nevyhověl ani chladicí box: tam se našly věci s prošlým datem použitelnosti. A v pořádku nebyl ani sklad odpadků: ty se kvůli nedostatku nádob hromadily přímo na podlaze.

Z Mělnicka pochází poznatek, že vedle zanedbaného úklidu se některé prostory zázemí restaurace mohou proměnit ve skladiště, kde bez ladu a skladu leží ledacos. Hygienici zaznamenali, že objevili „předměty nesouvisející s vykonávanou činností, osobní věci a větší množství obalového materiálu“. V tomto podniku, kam se hygienici počátkem března vypravili na základě stížnosti spotřebitele, se dále mimo jiné našly soukromé potraviny uložené v lednicích a mrazácích, které nebyly určeny pro stravovací službu. Mimo jiné také zchlazeným pokrmům vyrobeným na místě chybělo povinné označení.

Ke kontrole, která skončila pokutou, vedl podnět spotřebitele rovněž v restauračním provozu na Berounsku. Vedle staré zaschlé špíny, viditelné vrstvy staré mastnoty a zbytků potravin napadaných v hůře dostupných místech se tam našly skladované pokrmy neznámého původu. Dobře nedopadla ani prohlídka umyvadel v kuchyňských prostorách a záchodu pro zaměstnance. Hygienici zjistili, že nejen nejsou k dispozici prostředky na mytí rukou a jejich hygienické osušení, ale také chybí důraz na udržování sanitárních zařízení v čistotě a provozuschopném stavu.

Velmi nápadná pochybení

Mezi nedostatky, které hygienici během února a března zaznamenali v restauračních kuchyních, se dále objevila nejen zašlá špína na podlaze, stěnách, na technologických zařízeních i v nich samotných. Našly i předměty, jež měly být dávno vyhozeny: třeba zaprášená nefunkční škrabka či role starého linolea. Hygienici však zaznamenali třeba i police znečištěné odlupující se malbou a opadávající omítkou nebo podlahu s nánosy prachu, hlíny a poházenými nedopalky cigaret v přípravně zeleniny.

Ne vždycky platí, že sůl je nad zlato
- Nepříznivě pro provozovatele dopadla na sklonku února kontrola vývařovny na Nymbursku, k níž se stala podnětem stížnost klienta sociálních služeb, jemuž jsou odtud dováženy obědy. Kritizoval klamavé praktiky (použití jiných surovin, než bylo slíbeno) a přesolené jídlo.
- Podnět byl podle zjištění hygieniků oprávněný. Používání jiných surovin, než jaké jsou uvedeny na jídelním lístku, se potvrdilo. Vysoký obsah soli prokázala laboratoř: z pěti vzorků obědů dva překročily celkovou denní doporučenou spotřebu (ta činí 6 gramů), ostatní se k tomuto množství přiblížily.
- Hygienici dále našli suroviny s prošlým datem použitelnosti; ty nařídili zlikvidovat. Konstatovali dále, že v této provozovně již opakovaně zaznamenali nevyhovující uskladnění zbytků příloh a pokrmů určených k likvidaci: v mrazicím boxu společně se surovinami pro přípravu pokrmů.
- Provozovatel projevil maximální součinnost a veškeré nedostatky okamžitě odstranil. Předložil i doklady o likvidaci zbytků příloh a pokrmů a prošlých surovin odbornou firmou. Za zjištěné nedostatky bude provozovateli uložena finanční sankce.
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje