Symbolický šek převzal v Lidicích Martin Bojar, člen Správní rady nadace a zakládající člen rady Konta Bariéry, kde zasedá 23 let.

Kinematograf bratří Čadíků spolupracuje s Kontem Bariéry od roku 2008, za tuto dobu dobrovolné vstupné vyneslo skoro pět a půl milionu korun.

„Díky kinematografu můžeme pomoci lidem, kteří potřebují něco mimořádného, ne úplně standardního. Rozšiřujeme vlastně tak naši pomoc. Konto Bariéry přispívá na potřebné rehabilitační a kompenzační pomůcky, odstraňování bariér, financování osobní asistence i vzdělávání," přiblížil využití prostředků profesor Bojar.

„Peníze z Fondu kinematografu použijeme na úplně jiné věci. Na rehabilitaci, léčebné pobyty, nové pomůcky pro lidi postižené roztroušenou sklerózou, rehabilitační přístroje ale třeba i na elektrickou odsávačku, pulzní oxymetr a podobné potřeby," dodal.

Dobrovolné vstupné

Vstupné na projekce kinematografu v Česku je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. „Filmové léto je se sponzorstvím různých nadací spjato od roku 1998. Od té doby bylo díky kinematografu vybráno a nadacím věnováno přes deset milionů korun," řekl Josef Čadík.

Od roku 2008 (kromě roku 2012) kinematograf získané finanční prostředky věnuje na Konto Bariéry. „Spolupracujeme s Kinematografem bratří Čadíků osm let a přineslo nám to téměř pět a půl milionu roku. Byla i léta hubená, ale poslední roky jsou to velkém částky," zmínila ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. 

„Možná je to i tím, že lidé do kina chodí rádi, protože přitom přispějí na dobrou věc. Tak si to vysvětluji já i pan Josef Čadík. Mám ráda jeho větu, kterou nikdy neopomene říct: 'Lidi nás mají rádi, paní ředitelko, vás (nadaci) i nás.' Asi má pravdu, to letošní léto a krásný šek je toho důkazem," doplnila.

Čtěte také: Auto od Konta bariéry dostal i Pferda