„Na špatný stav krajských komunikací upozorňujeme roky, aniž by se ale cokoliv zásadního stalo. Navíc je těžké vysvětit Kladeňákům, že za tuto situaci není odpovědné město,“ konstatoval primátor. Jedním dechem vyzval krajské zastupitele s vazbou na Kladno, aby se svého města zastali a prosazovali právě investice do silnic. „Měli by se více soustředit na skutečnou práci než na zbytečné politikaření,“ radí Volf voleným zástupcům občanů.

Ohrazuje se třeba proti tomu, že projekt na rekonstrukci ulice Milady Horákové měl kraj hotový bezmála před třemi lety – a od té doby se nic neděje. Vedení města to sleduje o to pečlivěji, že Kladno ze svého zaplatilo dopracování původního projektu, jelikož mu záleželo na kvalitním řešení dvou klíčových křižovatek i na dalších souvislostech – včetně zapracování cyklistické dopravy a změny umístění autobusových zastávek. Z pohledu kraje však šlo o požadavek nové rady města, který zabránil rekonstrukci projednané s magistrátem v roce 2015. Vynutil si změny v projektové dokumentaci – a další zdržení přineslo nesouhlasné stanovisko Policie ČR, mající výhrady vůči řešení vzešlému z městského generelu cyklodopravy.

„Kladenské silnice kraj neopomíjí!“ odpověděla ve středu hejtmanka Jermanová, jež v osazení cedulí vidí znevažování a zesměšňování přípravy investic do dopravní infrastruktury – a v té souvislosti hovoří o zahájení kampaně před letošními komunálními volbami. „Silnicím na Kladensku, o něž se stará naše správa a údržba silnic, se intenzivně věnujeme – a poskytujeme na ně i nemálo finančních prostředků,“ prohlásila ve středu. Připomněla v prosinci dokončenou rekonstrukci okružní křižovatky Kladno-Švermov–Na Cikánce za více než 10 milionů korun či aktuální rekonstrukce silnice číslo III/23691 Libušín–Kladno za téměř 15 milionů a opravu silnice III/2384 v Doberské ulici v ceně 20 milionů. „V rámci této stavby bude opravena vozovka, zajištěno odvodnění i související dopravní značení. Dojde i k úpravám chodníků a zpevněných ploch podél silnice, které realizuje město,“ přiblížil práce ředitel krajské správy silnic Zdeněk Dvořák.

K nejvýznamnějším akcím, které se týkají výhradně Kladna, patří podle jeho informací stavba s označením „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“ s odhadovanou cenou až 107 milionů korun. Na konci února kraj zahájil zadávací řízení na zhotovitele a žádá o finance v rámci výzvy číslo 70 IROP – Integrovaného regionálního operačního programu. „Součástí této akce jsou i stavební objekty města, na něž Kladno na svou žádost soutěží vlastního zhotovitele. V současné době však nemáme informaci o tom, v jakém stavu tento proces je,“ uvedl Dvořák.

Jestliže z Kladna míří výtky do pražské budovy hejtmanství, středočeská správa silnic zase ukazuje na město: podle krajských úředníků, k nimž se ve středu připojila i Jermanová, zatím na jeho straně chybí potřebná součinnost při projednávání majetkoprávní problematiky, jež je prý nutná pro zajištění stavebního povolení.

Komunikace, které na území Kladna vlastní kraj nebo stát:
28. října II/118
ČSA II/238
Doberská III/2384
Dukelských hrdinů II/118
Dvorská III/717
Generála Klapálka (úsek od Autotepasu ke Flóře) II/118
Generála Klapálka II/2385
Jaroslava Seiferta II/23643a
Kralupská II/101
Kročehlavská I/61
Libušina II/101
Milady Horákové (úsek Unhošťská–Železničářů) II/118
Na Kopci II/118
Odbočka z ulice Železničářů na Kožovu Horu II/118
Odbočka z Vrapic na Brandýsek III/10141
Odbočka z Vrapic na Cvrčovice III/10140
Odbočka z Hřebečské křižovatky na Hřebeč III/66
Petra Bezruče II/2385
Pod Zámkem (úsek Kleinerova–Dukelských hrdinů) II/238
Rakovnická II/238
Smečenská III/23631
Unhošťská I/61
Velvarská III/2388
Vítězná II/238
Vrapická (úsek Kralupská–hranice katastru) II/101
Železničářů (úsek Milady Horákové–Wolkerova) II/118

Zdroj: Magistrát města Kladna