Komise rozhodující o vítězích v jednotlivých kategoriích byla složena ze středočeských radních, členů zastupitelských klubů a odborníků. O vítězi v kategorii Cena veřejnosti rozhodovali lidé prostřednictvím hlasování na webu kraje.

„Komise měla letos ještě těžší práci než v minulých letech, protože počet nominací byl skutečně mimořádný. Za rok 2021 jsme vybírali mezi šestatřiceti kandidáty, za rok 2022 to byl téměř dvojnásobek,“ připomněla hejtmanka Petra Pecková, která Ceny hejtmanky vnímá jako unikátní příležitost uvědomit si, kolik je v kraji schopných, pracovitých a obětavých lidí.

„Děkuji každému, kdo svého kandidáta nominoval, protože díky tomu známe mnoho nových obdivuhodných životních příběhů, o kterých bychom se jinak třeba nedozvěděli. A to by byla škoda,“ poznamenala Pecková. „Blahopřeji všem oceněným a děkuji všem nominovaným osobnostem za to, že pomáhají dělat střední Čechy lepším místem pro život,“ dodala.

Galavečer ve Slaném moderoval Jiří Václavek z České televize. Hostům zpívala Monika Absolonová.

Oceněné osobnosti

PRACOVNÍK VEŘEJNÉHO SEKTORU – Nikola Konopásková, Kladensko

Paní Nikola Konopásková ze Studeněvsi u Slaného pracuje jako krizový manažer Zdravotnické záchranné služby. V době nástupu uprchlické krize v důsledku vojenského konfliktu na Ukrajině ve spolupráci s kolegy zprovoznila a vedla jedno z ubytovacích zařízení v rámci Středočeského kraje (pod Oblastní nemocnicí Kladno). Díky jejímu obrovskému nasazení se podařilo zprovoznit toto zařízení velice rychle a bylo možné tak poskytnout přístřeší 50 lidem. Svůj čas věnovala i péči o samotné ubytované osoby, kdy se jim snažila zajistit vše potřebné (mnoho z nich dorazilo s nadsázkou řečeno "s jednou igelitkou v ruce", tedy zcela bez potřebných věcí) a pomáhala jim s orientací na trhu práce. Toto vše vykonává dodnes.

SPORT – Marie Švorbová, Kolínsko

Paní Marie Švorbová před 60 lety získala na Mistrovství světa v kuželkách v roce 1962 v Bratislavě svou první medaili (bronzovou) z mezinárodní akce v dresu ČSSR. Po celou svou sportovní kariéru hájila barvy Lokomotivy Kolín, později TJ Sokol Kolín (nyní Kuželkářský klub Kolín) jako hráčka, později trenérka mládeže i žen v Kolíně. Prosadila se i jako trenérka reprezentace žen ČSSR. Získala celkem 5 titulů Mistr Československa v jednotlivcích, 11 titulů Mistr ČSSR s družstvem Lokomotiva Kolín, 2 bronzové medaile z Mistrovství Evropy a 2 bronzové a 2 stříbrné medaile z Mistrovství světa. V roce 2006 byla uvedena do síně slávy České kuželkářské asociace, je držitelkou Stříbrné plakety Za zásluhy ČKA, Bronzové plakety ČKA Za reprezentaci a titulu Zasloužilý mistr sportu. Je také držitelkou světového rekordu v jednotlivcích z Mistrovství světa 1968 v Linci.

VZDĚLÁVÁNÍ – Jiří Holý, Příbramsko

Pan Jiří Holý z Příbrami si ocenění zaslouží za celoživotní přínos školství a vzdělávání - jako učitel, výjimečný státní úředník i ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Svoji pracovní kariéru začínal jako učitel ve střední škole a postupně působil například na postech ředitele okresního Školského úřadu v Příbrami a dále vedoucího oddělení správního a organizačního na Odboru školství KÚSK. Od roku 2010 do konce roku 2022 byl ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Zasloužil se o vznik Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z.s., v jejímž čele je již pátým rokem. Dlouhodobě se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů a programů a zúčastnil se mnoha zahraničních stáží. Je členem odborných pracovních skupin a podílí se na zpracování strategických dokumentů nejen na úrovni Středočeského kraje, ale rovněž na celorepublikové úrovni. Uznání mu patří za systematický přístup k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, metodickou činnost a za práci s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak i obcemi.

VĚDA A VÝZKUM – Jaroslav Polák, Praha-západ

Pan Jaroslav Polák je nominován za svou dlouholetou činnost v oblasti rostlinolékařství. Působil ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, kde byl 30 let vedoucím oddělení virologie. V roce 1968 se výrazně postavil proti sovětské okupaci, byl i zajat. Vědeckou kandidaturu absolvoval jako nečlen KSČ složitě a komplikovaněji. V roce 1988 mu holandská vláda udělila roční stipendium a pracoval ve světovém centru zemědělského výzkumu ve Wageningenu. Zapojil se i do protestů na Národní třídě v roce 1989 a po roce 89 se dále specializoval na komplexní problematiku a ochranu peckovin proti viru šarky švestky. Výsledky jeho výzkumu měly a mají vysoký hospodářský přínos v zemědělství a jsou uznávány v celém světě. Jeho životopis byl uveřejněn nejen v řadě biografických časopisů, ale dokonce i v nejprestižnějším Who is Who in the Science and Engineerin. Je mezinárodně uznávaným prvním světovým specialistou na problematiku vysoce škodlivého viru šarky švestky, který dle publikovaných údajů způsobil ve světě jen v posledních třiceti letech škody za více než 30 miliard euro. Získal i zahraniční ocenění, například od IBC Cambridge obdržel certifikát za vynikající výsledky výzkumu, od americké University Maryland obdržel osobní certifikát.

HRDINSTVÍ A SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST – Jiří Beneš, Nymbursko

Pan Jiří Beneš zasvětil celý svůj život lidem s handicapem. Před 47 lety utrpěl těžký úraz nohou jako spolujezdec při autonehodě. Úraz ho na nějaký čas úplně upoutal na lůžko a pomalu se učil chodit s oporou. Pral se se svým handicapem a začal se prát i za ty, kteří na svůj zápas neměli dost sil. Nejprve za Svaz invalidů Nymburk. Časem se propracoval na pozici předsedy Svazu invalidů ČR, následně se stal předsedou SPCCH ČR. Po revoluci se zapojil do práce v obci a od roku 1994 byl tři volební období starostou Přerova nad Labem. Dodnes pracuje pro lidi s postižením, pomáhá jim překonávat překážky, organizuje výlety, přednášky. Byl spoluorganizátorem "táborů" pro děti s těžkým zdravotním postižením. Snaží se také upozorňovat například na nedostatky bezpečnosti nových staveb pro nevidomé a tělesně postižené.

PODNIKATEL – Zdeněk Pelc, Kladensko, Berounsko

Nejdéle působící generální ředitel v České republice a Podnikatel roku ČR 2015 pan Zdeněk Pelc se narodil v Kladně. V roce 1983 více méně náhodou nastoupil na místo ředitele v Gramofonových závodech Loděnice. V roce 2013 se Pelc stal většinovým vlastníkem firmy a odešel z funkce generálního ředitele. Je majitelem loděnické společnosti GZ Media, která patří mezi největší výrobce gramofonových desek na světě a mezi evropskou špičku v tiskové a obalové produkci. Firma má srdce u Berouna, ale továrny také v Memphisu, Nashvillu, Ontariu a i na řadě míst v Evropě.

KULTURA – Jaroslav Camplík a Josef Bílek, Praha-západ

Pan Jaroslav Camplík a pan Josef Bílek jsou nominováni za intenzivní propagaci činnosti spolku Vltavan a vorařství a šífařství mezi širokou veřejností. Pan Jaroslav Camplík je prezidentem spolku Vltavan Čechy, který sdružuje vltavanské spolky Praha, Štěchovice, Purkarec a Davle. Pan Josef Bílek je předsedou spolku Vltavan Davle. Davelský Vltavan v letošním roce oslavil 125. výročí založení. Spolek původně podporoval rodiny šífařů v době nemoci nebo po jejich úmrtí. Dnes je činnost směřována do kulturní oblasti a členové pořádají řadu zajímavých akcí. Pan Josef Bílek veškeré akce zachycuje na fotografiích a videích, které poskytuje do archivu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, se kterým také spolupracuje na tradiční akci pro veřejnost Den s voraři. Oba muži se svou dlouholetou a neúnavnou činností zasloužili o zápis vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

CENA VEŘEJNOSTI – Michal Tasch, Kolínsko

Pan Michal Tasch je ředitelem Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín. Svou práci bere jako poslání. Intenzivně se zapojil do pomoci během covidu a následně při přílivu ukrajinských uprchlíků, kteří přicházeli do země často bez potřebných věcí. Kromě toho spolupracuje při pořádání akcí pro děti a vzdělává žáky v oblasti první pomoci. Kolínský Oblastní spolek Českého červeného kříže pod jeho vedením organizuje akce pro děti, dospělé i pro seniory. Má obrovský přehled o tom, kde je zrovna pomoc potřeba, a umí ji rychle zorganizovat.