V naší přírodě divoce roste přes šest desítek druhů orchidejí – a více než polovina z nich kvete právě v květnu, upozornil v úterý Jan Moravec z ČSOP. Upozorňuje třeba na prstnatec májový, který je typickou květinou zachovalých mokřadních luk, či na vstavače, jimž naopak většinou svědčí spíš sušší místa v polostínu; setkat se s nimi lze například ve starých sadech nebo na okraji lesů.

„Vstavače mají pozoruhodné tvary květů; některé připomínají postavičky, jiné vojenskou přilbu: vstavač vojenský,“ upozornil Moravec. „Vstavač nachový má dokonce snad na každé kytce kvítky jiných tvarů a vzoru. Právě největší populaci této až metr vysoké orchideje lze spatřit na Milské stráni na Rakovnicku,“ připomněl lokalitu nedaleko obce Milý patřící mezi Místa pro přírodu – oblasti, které ochranáři vykoupili, aby jako vlastníci mohli zajistit zachování jejich charakteru.

Těm, kteří by se rádi vypravili obdivovat orchideje naší přírody se zasvěcenými průvodci, ČSOP nabízí vycházky po celé republice; jejich konání už uvolňování koronavirových opatření připouští. Středočeské setkání s orchidejemi se chystá na neděli 24. května a uskuteční se na Benešovsku: v okolí Louňovic pod Blaníkem.

Právě na tamějším náměstí se účastníci v osm hodin sejdou u autobusové zastávky, odkud vyrazí na šestikilometrovou nenáročnou procházku k mokřadům a do bučin Malého Blaníku. Zájemce však organizátoři z ČSOP Vlašim prosí, aby svou účast předem nahlásili na e-mailovou adresu jiri.pavelka@csop.cz.

Pro milovníky orchidejí české krajiny – ne tedy těch tropických nebo skleníkových v botanické zahradě – navíc svaz ochránců přírody připravil hned dvě soutěže: výtvarnou a literární. Obě mají uzávěrku v polovině srpna, podrobnosti jsou na www.csop.cz.

Za orchidejemi s ohleduplností

- Orchideje patří mezi zvláště chráněné druhy: je přísně zakázáno je trhat nebo jakkoli poškozovat.

- Pohyb po orchidejových lokalitách je žádoucí omezit na nezbytné minimum. Leckde jsou orchideje vidět i přímo z cesty.

- Pro orchideje je typické, že kvete jen menší část rostlin, většina je nekvetoucích. Zejména v louce je tedy lze snadno přehlédnout – a hrozí zničení podupáním.

- Při fotografování není vhodné si ke kytkám lehat; hrozila by újma rostlinám v okolí.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody