Dokonce dokážou ohlídat líp než pozorní sousedé, jestli lidé dodržují místní vyhlášku zakazující ve vymezených časech sekání trávy a další hlučné práce obtěžující okolí. Mezi jejich čidly totiž nechybí ani měřič hluku. Stejně jako třeba zařízení ke sledování kvality ovzduší.

Právě pouliční osvětlení tohoto typu se má stát hlavním pilířem nyní často zmiňovaného konceptu smart city – „chytrých měst“, založených na využívání technologií. Nejde přitom o nějaké teoretické úvahy na téma, co by se jednou, někdy v daleké budoucnosti, mohlo stát skutečností a začít sloužit veřejnosti. V Dolních Břežanech již byly nainstalovány. Podle údajů společnosti Byzance, která je vyrobila, zdaleka není jedinou výhodou těchto lamp s LED svítidly výrazné snížení spotřeby energie ve srovnání s klasickým osvětlením – o 40 procent.

Přestože se lampy nové generace od svých klasických předchůdkyň na první pohled výrazně neliší, svícení je jen jednou z jejich funkcí. Stejně jako schopnost upozornit na vlastní poruchu. Lampy současně umějí sledovat počasí i koncentrace oxidu uhličitého a polétavého prachu v ovzduší, měřit hluk a o zjištěných problémech ihned informovat strážníky, ale i zjišťovat další informace využitelné pro rozhodování o veřejných záležitostech (například počítat auta projíždějící kolem).

S rozšiřováním jejich možností se počítá i do budoucna. Tyhle lampy se mohou stát zdrojem pro veřejné DCC nabíječky pro elektromobily – a v budoucnu by se mohly stát třeba i šiřiteli internetového signálu v síti 5G. To už by ale nejspíš mohlo být založeno na komerčních vztazích s dalšími partnery.

„Lampy tu s námi jsou přes tři století – a nikdo pořádně nevyužil jejich potenciál,“ připomněl ředitel společnosti Byzance Tomáš Záruba. „Ano svítí, to je fajn – ale uvědomme si, že je to zároveň nejhustší a nejstabilnější infrastruktura ve městě vůbec,“ zdůraznil.

Jestliže tedy lampy potkáváme častěji než na každém roku, je ideální využít je i pro datovou a informační infrastrukturu. „Proč nemohou lampy nést elektroniku, kterou pracně a draze instalujeme všude možně?“ upozornil Záruba. Pohlíží ale ještě dál: časem by radnice tyhle nosiče technologií mohly pronajímat k instalaci zařízení sloužících firmám i občanům – a získat tak peníze, které zaplatí provoz osvětlení.

Dosud je nejběžněji využívanou funkcí pouličních lamp je kromě svícení práce s čísly na jejich stožárech. Ta poslouží k přesnému určení místa třeba v případě volání na tísňovou linku. Pokud tedy pomineme pejsky, kteří u kandelábru rádi zvednou nožičku.

Možnosti chytrých lamp

- Dynamické snižování jasu dle denní doby, případně se lampy úplně vypínají

- Zapnutí lampy při průjezdu auta

- Zasílání informací o nefunkčnosti nebo snižující se kvalitě LED osvětlení

- Měření teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti, oxidu uhličitého, prachových částic

- Měření hluku – při překročení limitů nastavených pro daný čas dostanou upozornění strážníci (lze využít nejen pro odhalení rušení nočního klidu, ale i zjištění, jak je dodržována místní vyhláška zakazující ve stanovené době sekání trávy s motorovým pohonem)

- Počítání automobilů, které ulicí projíždějí

- Sběr informací užitečných pro další rozhodování (například zjištění, že hlídka strážníků projíždí ulici vždy v sobotu večer)

- Příprava pro možnou instalaci nabíječky pro elektromobily