Ve stranických klubech je začleněno 63 z jeho 65 členů. Mimo stojí dva reprezentanti TOP 09. Za tuto stranu bylo předloni do středočeského zastupitelstva původně zvoleno pět členů – tři z nich se ale během vyjednávání o koalici odštěpili a vytvořili uskupení Nezávislí Středočeši. To se pak rozpadlo v souvislosti s koaličními změnami loni na podzim, kdy se jeho členové připojili k jiným klubům. K ustavení politického klubu je zapotřebí nejméně tří členů.

Peníze mají jednotlivé kluby dostávat podle počtu členů. Je to ale malinko složitější matematika než obyčejné dělení. Na každého člena klubu a kalendářní rok má být přidělena částka 15 750 Kč – a k tomu ještě tři tisíce na osobu měsíčně, avšak maximálně 420 tisíc za rok pro celý klub. Pokud dojde k přesunům zastupitelů mezi kluby, k příslušnému dni se částky přepočítávají.

Statisíce, které tak každý klub může čerpat z rozpočtu kraje, využije jeho předseda pro zajištění administrativního a organizačního fungování klubu. Nejde však o pořizování nábytku či výpočetní techniky (místnosti na krajském úřadě sloužící jako zasedací místnosti klubů a jejich sekretariáty vybavuje stoly a židlemi, stejně jako počítačem s tiskárnou či kopírkou právě úřad). Ze získaných peněz kluby hradí především náklady na činnost svých tajemníků, běžné kancelářské potřeby a spotřební materiál, pohoštění při pracovních jednáních (jež se objednává prostřednictvím kanceláře hejtmanky) a cestovné. Mohou je však využívat také pro obstarávání odborných stanovisek, expertních posudků a analýz k tématům souvisejícím s činností kraje.

Navrhované příspěvky politickým klubům středočeského zastupitelstva
- ANO: 17 členů (předseda Martin Herman) 687 750 Kč
- STAN: 17 členů (předseda Věslav Michalik) 687 750 Kč
- ČSSD: 11 členů (předseda Miloš Petera) 569 250 Kč
- ODS: 10 členů (předseda Tomáš Havlíček) 517 500 Kč
- KSČM: 8 členů (předseda Zdeněk Štefek) 414 000 Kč 

Zdroj: podkladové materiály pro jednání zastupitelů Středočeského kraje