Malér se objevil loni začátkem listopadu, kdy zhruba 700 metrů silničního příkopu i přilehlé pozemky znečistily uniklý použitý olej i další látky. Patrně nešlo o nehodu, ale úmysl, kdy se kdosi svérázným způsobem zbavil nežádoucího odpadu. Viník zůstává neznámý, uvedl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

O nápravu se podle jeho slov postarala specializovaná firma, jež odborně odstranila zasaženou zeminu i vegetaci. Celkově bylo v rámci sanačního zásahu třeba odvézt 113,5 tuny hlíny. Část skončila ve spalovně nebezpečných odpadů, zbytek putoval na biodegradační plochu, kde se o rozklad chemikálií řízeně starají mikroorganismy.