Prokazování znalostí není aktuální jen pro školáky, obzvlášť pro maturanty, či pro studenty vysokých škol u státnic. Zkoušení připravila právě i krajská hygienická stanice – a to ze znalosti hub. První z letošních termínů vypsal ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Michal Novotný na pondělí, dalším pak bude 15. červen. Na ten se zájemci ještě mohou hlásit.

Osvědčení o složení zkoušky musí mít jak prodejci vlastnoručně nasbíraných volně rostoucích hub, tak jejich zpracovatelé; například provozovatelé restaurací, kteří se nespoléhají jen na dodávky žampionů či hlívy z pěstíren, případně hub sušených od velkododavatelů, ale chtějí připravovat pokrmy z jedlých hub z vlastního sběru.

K získání potřebného osvědčení prokazujícího znalost hub otevírá cestu právě úspěšné složení zkoušky – a ta rozhodně není formalitou. Svědčí o tom zkušenosti z ověřování znalostí v minulých letech: neobešlo se to bez propadlíků, když si někteří uchazeči příliš věřili či podcenili přípravu.

Největším úskalím bývají chytáky právě kolem možností záměny jedovaných hub s jedlými – což je ovšem oblast, v níž přimhouřit oko nad omylem nepřipadá v úvahu. Stejně jako třeba v případě znalostí pravidel pro třídění a zpracování hub i jejich uchovávání.

„Při zkoušce znalosti hub musí osoba prokázat znalost právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění, zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje,“ přiblížil Novotný, co všechno se prověřuje.

„Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, například atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci,“ vysvětlil, že znalec hub musí umět poznat nejen prašivku, ale i otravu z ní. A vědět si rady, jak v takovém případě postupovat.

A mimochodem: nezbytné je také prokázat, že na tuhle práci bude dobře vidět: k přihlášce přikládá i osvědčení o zdravotní způsobilosti, vycházející z vyšetření zraku praktickým lékařem.